Đồng hồ hiển thị hành trình Piston SKF: TMCD


Đồng hồ hiển thị hành trình Piston SKF: TMCD
Thiết bị CMCD của SKF được sử dụng để đo hành trình dọc trục của piston trong thiết kế E-đai ốc thủy lực SKF. Chúng được sử dụng cùng với Phương pháp tăng tốc SKF.
TMCD 10R: Chỉ báo quay số ngang (0–10 mm)
TMCD 5P: Chỉ báo quay số dọc (0–5 mm)

Liên hệ

Đồng hồ đo hành trình Piston CMCD
Đồng hồ hiển thị hành trình Piston SKF: TMCD
Thiết bị CMCD của SKF được sử dụng để đo hành trình dọc trục của piston trong thiết kế E-đai ốc thủy lực SKF. Chúng được sử dụng cùng với Phương pháp tăng tốc SKF.
TMCD 10R: Chỉ báo quay số ngang (0–10 mm)
TMCD 5P: Chỉ báo quay số dọc (0–5 mm)
TMCD 1 / 2R: Chỉ báo quay số ngang (0–0,5 in.)

Đồng hồ hiển thị hành trình Piston SKF: TMCD

Đồng hồ hiển thị hành trình Piston SKF: TMCD

Đồng hồ hiển thị hành trình Piston SKF: TMCD

Danh mục: Từ khóa: ,
SHOPPING CART
close
Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Hotline