PAD 30X42X6X9


105.000 

Đường kính trong d [mm]

30

Đường kính ngoài D [mm]

42

H2(mm)

9

L(mm)

6

bien-dang-phot

PAD

brand

SKF

PAD 30X42X6X9


105.000 

Đường kính trong d [mm]

30

Đường kính ngoài D [mm]

42

H2(mm)

9

L(mm)

6

bien-dang-phot

PAD

brand

SKF

SHOPPING CART
close
Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Hotline