PAD 35X47X7X10


77.000 

Đường kính trong d [mm]

35

Đường kính ngoài D [mm]

47

H2(mm)

10

L(mm)

7

bien-dang-phot

PAD

brand

SKF

PAD 35X47X7X10


77.000 

Đường kính trong d [mm]

35

Đường kính ngoài D [mm]

47

H2(mm)

10

L(mm)

7

bien-dang-phot

PAD

brand

SKF

SHOPPING CART
close
Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Hotline