VÒNG BI TRỤC CÁN THÉP THẾ HỆ MỚI CỦA SKF Leave a comment

VÒNG BI TRỤC CÁN THÉP THẾ HỆ MỚI CỦA SKF

Nếu 1 vòng bi bị hỏng, tất cả các hoạt động sản xuất phải dừng lại, gây ra thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và tốn kém. Đồng thời, các nhà máy luôn có áp lực phải tối ưu hóa sản xuất và cắt giảm chi phí.

Ổ bi đũa 4 dãy của SKF là một thiết kế mới đáng tin cậy, thay thế các thiết kế cũ hơn và hiện đã được sản xuất tại Châu Á để rút ngắn thời gian giao hàng. Tất cả các tính năng kỹ thuật tiên tiến cần thiết đã được tối đa hóa và đưa vào sử dụng để đạt được thời gian sử dụng lâu nhất có thể bằng hiệu suất và độ bền. Loại vòng bi này cũng có những đặc điểm để lắp đặt đáng tin cậy hơn, dẫn đến tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp hơn do ít cần bảo trì hơn.

Vòng cách:

Vòng bi mới có vòng cách làm bằng đồng – được tối ưu hóa cho ứng dụng

Giải pháp độc lập hoặc dưới dạng tách rời:

Dải sản phẩm 4r CRB của SKF bao gồm tất cả các kích cỡ cần thiết. Toàn bộ dải sản phẩm có thể được đặt hàng dưới dạng vòng bi hoàn chỉnh, nhưng bạn cũng có thể đặt hàng riêng vòng trong hoặc vòng ngoài.

Ký hiệu sản phẩm mới:

Phạm vi sản phẩm Ổ bi đũa 4 dãy cho trục cán giá cán:

 

4rCRB Designation Old Bearing Designation Bearing Dimensions
Full bearing R-Part L-Part Full bearing R-Part L-Part
Designation Designation Designation Designation Designation Designation
BC4-0093 RBC4-0093 LBC4-0093 315643/C4PVJ202 R 315643/VJ202 L 315643/VJ202 127 174.65 151
BC4-0101 RBC4-0101 LBC4-0101 314625 R 314625 L 314625 145 210 155
BC4-0105 RBC4-0105 LBC4-0105 313924 A R 313924 L 313924 A 145 225 156
BC4-0096 A RBC4-0096 A LBC4-0096 A 313891 A R 313891 A L 313891 A 150 230 156
BC4-0108 RBC4-0108 LBC4-0108 314190 R 314190 L 314190 160 230 130
BC4-0103 A RBC4-0103 A LBC4-0103 A 315189 A R 314024 C L 314024 160 230 168
BC4-0111 RBC4-0111 LBC4-0111 315642/VJ202 R 315642/VJ202 L 315642/VJ202 165.1 225.45 168
BC4-0118 RBC4-0118 LBC4-0118 BC2B 322340/HB1VJ202 RBC2B 322340/HB2VJ202 LBC2B 322340/HB3VJ202 170 230 160
BC4-0119 RBC4-0119 LBC4-0119 BC4B 635122 RBC4B 635122 LBC4B 635122 170 240 130
BC4-0114 D RBC4-0114 D LBC4-0114 B 313812 R 313812 L 313812 180 260 168
BC4-0098 RBC4-0098 LBC4-0098 313651 R 312942 L 312942 190 260 168
BC4-0109 RBC4-0109 LBC4-0109 314199 B R 314199 B L 314199 B 190 270 200
BC4-0116 RBC4-0116 LBC4-0116 314049 C R 314049 A L 314049 C 190 280 200
BC4-0113 B RBC4-0113 B LBC4-0095 A 314553 R 313153 L 313153 200 270 170
BC4-0095 A RBC4-0095 A LBC4-0095 A 314385 R 314385 L 314385 200 280 170
BC4-0092 RBC4-0092 LBC4-0092 313893 R 313583 L 313583 200 280 200
BC4-0106 RBC4-0106 LBC4-0106 313811 R 313811 L 313811 200 290 192
BC4-0102 RBC4-0102 LBC4-0102 313646 R 312858 L 312858 210 290 192
BC4-0117 RBC4-0117 LBC4-0117 313839 R 313839 L 313839 220 310 192
BC4-0097 RBC4-0097 LBC4-0097 313894 B R 313584 L 313584 B 220 310 225
BC4-0112 B RBC4-0112 B LBC4-0112A 313824 R 313824 L 313824 230 330 206
BC4-0115 RBC4-0115 LBC4-0115 313581 A R 313581 A L 313581 A 230 365 250
BC4-0104 RBC4-0104 LBC4-0104 635194 A R 635194 A L 635194 240 330 180
BC4-0099 RBC4-0099 LBC4-0099 313921 R 312943 C L 313921 240 330 220
BC4-0110 RBC4-0110 LBC4-0110 313823 R 313823 L 313823 260 370 220
BC4-0107 RBC4-0107 LBC4-0107 313822 R 313822 L 313822 280 390 220
BC4-0100 RBC4-0100 LBC4-0100 314719 C R 314719 C L 314719 C 280 390 275
BC4-0128 RBC4-0128 LBC4-0100 280 390 275
BC4-0094 RBC4-0094 LBC4-0094 314484 D R 314484 D L 314484 300 420 300
BC4-0124 RBC4-0124 LBC4-0124 300 420 300
SHOPPING CART
close
Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline