Vòng bi cầu SKF Leave a comment

Spread the love

Vòng bi cầu 1 dãy

Vòng bi cầu SKF là loại Vòng bi đa dụng. Có thiết kế đơn giản, không tách rời được, phù hợp với tốc độ cao và rất cao, bền bỉ và ít cần bảo dưỡng. Do là loại Vòng bi được sử dụng rộng rãi nhất, Vòng bi cầu được SKF chế tạo với nhiều kiểu thiết kế, biến thể và kích cỡ khác nhau. Bên cạnh những Vòng bi cầu tiêu chuẩn được giới thiệu, Vòng bi cầu cho các ứng dụng đặc biệt còn Các loại Vòng bi đặc chủng.
Các loại Vòng bi đỡ cho các ứng dụng đặc biệt gồm có:
• Cụm Vòng bi cảm ứng
• Vòng bi chịu nhiệt độ cao
• Vòng bi với chất bôi trơn rắn
• Vòng bi SKF DryLube
• Vòng bi cách điện INSOCOAT
• Vòng bi hybrid
• Vòng bi có lớp phủ NoWear
Vòng bi đỡ một dãy
Vòng bi đỡ một dãy SKF có rãnh lăn sâu, liên tục. Các rãnh này có đường kính gần bằng đường kinh viên bi, cho Vòng bi khả năng chịu tải hướng kính và tải dọc trục ở cả hai phía với tốc độ cao. Vòng bi đỡ một dãy được chế tạo với loại không nắp che (trống) hoặc có nắp che, nắp chắn bụi thép (-2Z) hoặc phớt chặn cao su(-2RS).

Vòng bi đỡ SKF thế hệ Explorer

Vòng bi bạc đạn SKF 6307-2Z | Vòng bi TST Đại lý Toàn quốc | Tiki
Vòng bi đỡ hiệu suất cao của SKF thế hệ Explorer được đánh dấu sao (*) trong bảng thông số kỹ thuật. Ô bi đỡ SKF thế hệ Explorer không chỉ có hiệu suất cao hơn mà còn chạy êm hơn. Ô bị đỡ SKF Explorer có ký hiệu giống như ký hiệu của Vòng bi đỡ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trên các Vòng bi và vỏ hộp đều được ghi thêm tên “EXPLORER”.

Cấp chính xác
Vòng bi đỡ tiêu chuẩn của SKF được sản xuất theo cấp chính xác tiêu chuẩn.
Vòng bi đỡ SKF thế hệ Explorer được sản xuất với độ chính xác cao hơn so với cấp chính xác tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO. Độ chính xác kích thước tương đương với cấp chính xác P6, ngoại trừ dung sai bề rộng nhỏ hơn và giảm xuống
• 0/−60 µm đối với Vòng bi có đường kính ngoài lên đến 110 mm
• 0/−100 µm đối với Vòng bi lớn hơn.
Độ chính xác hoạt động phụ thuộc vào kích thước và tương ứng
• Cấp chính xác P5 đối với Vòng bi có đường kính ngoài lên đến 52 mm
• Cấp chính xác P6 đối với Vòng bi có đường kính ngoài từ 52 mm đến 110 mm
• Cấp chính xác tiêu chuẩn đối với Vòng bi lớn hơn.
Đối với những kết cấu ổ lăn có yêu cầu chính xác cao thì có thể sử dụng Vòng bi đỡ chính xác tương ứng với cấp chính xác P5 hoặc P6. Các cấp cấp chính xác theo tiêu chuẩn ISO 492:2002

Bảng Danh sách cảc sản phẩm vòng bi cầu SKF

Tt Sản phẩm đường kính trong

d[mm]

đường kính ngoài

D[mm]

chiều dày

B[mm]

Link sản phẩm
1 Vòng bi SKF 206 30 62 16 Link SP
2 Vòng bi SKF 207 35 72 17 Link SP
3 Vòng bi SKF 208 40 80 18 Link SP
4 Vòng bi SKF 209 45 85 19 Link SP
5 Vòng bi SKF 210 50 90 20 Link SP
6 Vòng bi SKF 211 55 100 21 Link SP
7 Vòng bi SKF 212 60 110 22 Link SP
8 Vòng bi SKF 213 65 120 23 Link SP
9 Vòng bi SKF 214 70 125 24 Link SP
10 Vòng bi SKF 215 75 130 25 Link SP
11 Vòng bi SKF 216 80 140 26 Link SP
12 Vòng bi SKF 217 85 150 28 Link SP
13 Vòng bi SKF 305 25 62 17 Link SP
14 Vòng bi SKF 306 30 72 19 Link SP
15 Vòng bi SKF 307 35 80 21 Link SP
16 Vòng bi SKF 308 40 90 23 Link SP
17 Vòng bi SKF 309 45 100 25 Link SP
18 Vòng bi SKF 310 50 110 27 Link SP
19 Vòng bi SKF 311 55 120 29 Link SP
20 Vòng bi SKF 312 60 130 31 Link SP
21 Vòng bi SKF 313 65 140 33 Link SP
22 Vòng bi SKF 314 70 150 35 Link SP
23 Vòng bi SKF 607 7 19 6 Link SP
24 Vòng bi SKF 608 8 22 7 Link SP
25 Vòng bi SKF 609 9 24 7 Link SP
26 Vòng bi SKF 623 3 10 4 Link SP
27 Vòng bi SKF 624 4 13 5 Link SP
28 Vòng bi SKF 625 5 16 5 Link SP
29 Vòng bi SKF 626 6 19 6 Link SP
30 Vòng bi SKF 627 7 22 7 Link SP
31 Vòng bi SKF 629 9 26 8 Link SP
32 Vòng bi SKF 634 4 16 5 Link SP
33 Vòng bi SKF 635 5 19 6 Link SP
34 Vòng bi SKF 6000 10 26 8 Link SP
35 Vòng bi SKF 6001 12 28 8 Link SP
36 Vòng bi SKF 6002 15 32 9 Link SP
37 Vòng bi SKF 6003 17 35 10 Link SP
38 Vòng bi SKF 6004 20 42 12 Link SP
39 Vòng bi SKF 6005 25 47 12 Link SP
40 Vòng bi SKF 6006 30 55 13 Link SP
41 Vòng bi SKF 6007 35 62 14 Link SP
42 Vòng bi SKF 6008 40 68 15 Link SP
43 Vòng bi SKF 6009 45 75 16 Link SP
44 Vòng bi SKF 6010 50 80 16 Link SP
45 Vòng bi SKF 6011 55 90 18 Link SP
46 Vòng bi SKF 6012 60 95 18 Link SP
47 Vòng bi SKF 6013 65 100 18 Link SP
48 Vòng bi SKF 6014 70 110 20 Link SP
49 Vòng bi SKF 6015 75 115 20 Link SP
50 Vòng bi SKF 6016 80 125 22 Link SP
51 Vòng bi SKF 6017 85 130 22 Link SP
52 Vòng bi SKF 6018 90 140 24 Link SP
53 Vòng bi SKF 6020 100 150 24 Link SP
54 Vòng bi SKF 6021 105 160 26 Link SP
55 Vòng bi SKF 6022 110 170 28 Link SP
56 Vòng bi SKF 6024 120 180 28 Link SP
57 Vòng bi SKF 6026 130 200 33 Link SP
58 Vòng bi SKF 6028 140 210 33 Link SP
59 Vòng bi SKF 6030 150 225 35 Link SP
60 Vòng bi SKF 6032 160 240 38 Link SP
61 Vòng bi SKF 6056 280 420 65 Link SP
62 Vòng bi SKF 6200 10 30 9 Link SP
63 Vòng bi SKF 6201 12 32 10 Link SP
64 Vòng bi SKF 6202 15 35 11 Link SP
65 Vòng bi SKF 6203 17 40 12 Link SP
66 Vòng bi SKF 6204 20 47 14 Link SP
67 Vòng bi SKF 6205 25 52 15 Link SP
68 Vòng bi SKF 6206 30 62 16 Link SP
69 Vòng bi SKF 6207 35 72 17 Link SP
70 Vòng bi SKF 6208 40 80 18 Link SP
71 Vòng bi SKF 6209 45 85 19 Link SP
72 Vòng bi SKF 6210 50 90 20 Link SP
73 Vòng bi SKF 6211 55 100 21 Link SP
74 Vòng bi SKF 6212 60 110 22 Link SP
75 Vòng bi SKF 6213 65 120 23 Link SP
76 Vòng bi SKF 6214 70 125 24 Link SP
77 Vòng bi SKF 6215 75 130 25 Link SP
78 Vòng bi SKF 6216 80 140 26 Link SP
79 Vòng bi SKF 6217 85 150 28 Link SP
80 Vòng bi SKF 6218 90 160 30 Link SP
81 Vòng bi SKF 6219 95 170 32 Link SP
82 Vòng bi SKF 6220 100 180 34 Link SP
83 Vòng bi SKF 6221 105 190 36 Link SP
84 Vòng bi SKF 6222 110 200 38 Link SP
85 Vòng bi SKF 6224 120 215 40 Link SP
86 Vòng bi SKF 6226 130 230 40 Link SP
87 Vòng bi SKF 6228 140 250 42 Link SP
88 Vòng bi SKF 6230 150 270 45 Link SP
89 Vòng bi SKF 6232 160 290 48 Link SP
90 Vòng bi SKF 6234 170 310 52 Link SP
91 Vòng bi SKF 6238 190 340 55 Link SP
92 Vòng bi SKF 6300 10 35 11 Link SP
93 Vòng bi SKF 6301 12 37 12 Link SP
94 Vòng bi SKF 6302 15 42 13 Link SP
95 Vòng bi SKF 6303 17 47 14 Link SP
96 Vòng bi SKF 6304 20 52 15 Link SP
97 Vòng bi SKF 6305 25 62 17 Link SP
98 Vòng bi SKF 6306 30 72 19 Link SP
99 Vòng bi SKF 6307 35 80 21 Link SP
100 Vòng bi SKF 6308 40 90 23 Link SP
101 Vòng bi SKF 6309 45 100 25 Link SP
102 Vòng bi SKF 6310 50 110 27 Link SP
103 Vòng bi SKF 6311 55 120 29 Link SP
104 Vòng bi SKF 6312 60 130 31 Link SP
105 Vòng bi SKF 6313 65 140 33 Link SP
106 Vòng bi SKF 6314 70 150 35 Link SP
107 Vòng bi SKF 6315 75 160 37 Link SP
108 Vòng bi SKF 6316 80 170 39 Link SP
109 Vòng bi SKF 6317 85 180 41 Link SP
110 Vòng bi SKF 6318 90 190 43 Link SP
111 Vòng bi SKF 6319 95 200 45 Link SP
112 Vòng bi SKF 6320 100 215 47 Link SP
113 Vòng bi SKF 6321 105 225 49 Link SP
114 Vòng bi SKF 6322 110 240 50 Link SP
115 Vòng bi SKF 6324 120 260 55 Link SP
116 Vòng bi SKF 6326 130 280 58 Link SP
117 Vòng bi SKF 6328 140 300 62 Link SP
118 Vòng bi SKF 6330 150 320 65 Link SP
119 Vòng bi SKF 6332 160 340 68 Link SP
120 Vòng bi SKF 6334 170 360 72 Link SP
121 Vòng bi SKF 6336 180 380 75 Link SP
122 Vòng bi SKF 6403 17 62 17 Link SP
123 Vòng bi SKF 6404 20 72 19 Link SP
124 Vòng bi SKF 6405 25 80 21 Link SP
125 Vòng bi SKF 6406 30 90 23 Link SP
126 Vòng bi SKF 6407 35 100 25 Link SP
127 Vòng bi SKF 6408 40 110 27 Link SP
128 Vòng bi SKF 6409 45 120 29 Link SP
129 Vòng bi SKF 6410 50 130 31 Link SP
130 Vòng bi SKF 6411 55 140 33 Link SP
131 Vòng bi SKF 6412 60 150 35 Link SP
132 Vòng bi SKF 6413 65 160 37 Link SP
133 Vòng bi SKF 6414 70 180 42 Link SP
134 Vòng bi SKF 6415 75 190 45 Link SP
135 Vòng bi SKF 6416 80 200 48 Link SP
136 Vòng bi SKF 6417 85 210 52 Link SP
137 Vòng bi SKF 6418 90 225 54 Link SP
138 Vòng bi SKF 16002 15 32 8 Link SP
139 Vòng bi SKF 16003 17 35 8 Link SP
140 Vòng bi SKF 16004 20 42 8 Link SP
141 Vòng bi SKF 16005 25 47 8 Link SP
142 Vòng bi SKF 16006 30 55 9 Link SP
143 Vòng bi SKF 16007 35 62 9 Link SP
144 Vòng bi SKF 16008 40 68 9 Link SP
145 Vòng bi SKF 16009 45 75 10 Link SP
146 Vòng bi SKF 16010 50 80 10 Link SP
147 Vòng bi SKF 16011 55 90 11 Link SP
148 Vòng bi SKF 16012 60 95 11 Link SP
149 Vòng bi SKF 16013 65 100 11 Link SP
150 Vòng bi SKF 16014 70 110 13 Link SP
151 Vòng bi SKF 16015 75 115 13 Link SP
152 Vòng bi SKF 16016 80 125 14 Link SP
153 Vòng bi SKF 16017 85 130 14 Link SP
154 Vòng bi SKF 16018 90 140 16 Link SP
155 Vòng bi SKF 16019 95 145 16 Link SP
156 Vòng bi SKF 16020 100 150 16 Link SP
157 Vòng bi SKF 16021 105 160 18 Link SP
158 Vòng bi SKF 16022 110 170 19 Link SP
159 Vòng bi SKF 16024 120 180 19 Link SP
160 Vòng bi SKF 16026 130 200 22 Link SP
161 Vòng bi SKF 16028 140 210 22 Link SP
162 Vòng bi SKF 16030 150 225 24 Link SP
163 Vòng bi SKF 16032 160 240 25 Link SP
164 Vòng bi SKF 16034 170 260 28 Link SP
165 Vòng bi SKF 16036 180 280 31 Link SP
166 Vòng bi SKF 16038 190 290 31 Link SP
167 Vòng bi SKF 16040 200 310 34 Link SP
168 Vòng bi SKF 16044 220 340 37 Link SP
169 Vòng bi SKF 16048 240 360 37 Link SP
170 Vòng bi SKF 16100 10 28 8 Link SP
171 Vòng bi SKF 16101 12 30 8 Link SP
172 Vòng bi SKF 61800 10 19 5 Link SP
173 Vòng bi SKF 61801 12 21 5 Link SP
174 Vòng bi SKF 61802 15 24 5 Link SP
175 Vòng bi SKF 61803 17 26 5 Link SP
176 Vòng bi SKF 61804 20 32 7 Link SP
177 Vòng bi SKF 61805 25 37 7 Link SP
178 Vòng bi SKF 61806 30 42 7 Link SP
179 Vòng bi SKF 61807 35 47 7 Link SP
180 Vòng bi SKF 61808 40 52 7 Link SP
181 Vòng bi SKF 61809 45 58 7 Link SP
182 Vòng bi SKF 61810 50 65 7 Link SP
183 Vòng bi SKF 61811 55 72 9 Link SP
184 Vòng bi SKF 61812 60 78 10 Link SP
185 Vòng bi SKF 61813 65 85 10 Link SP
186 Vòng bi SKF 61814 70 90 10 Link SP
187 Vòng bi SKF 61815 75 95 10 Link SP
188 Vòng bi SKF 61816 80 100 10 Link SP
189 Vòng bi SKF 61817 85 110 13 Link SP
190 Vòng bi SKF 61818 90 115 13 Link SP
191 Vòng bi SKF 61819 95 120 13 Link SP
192 Vòng bi SKF 61820 100 125 13 Link SP
193 Vòng bi SKF 61821 105 130 13 Link SP
194 Vòng bi SKF 61822 110 140 16 Link SP
195 Vòng bi SKF 61824 120 150 16 Link SP
196 Vòng bi SKF 61826 130 165 18 Link SP
197 Vòng bi SKF 61828 140 175 18 Link SP
198 Vòng bi SKF 61830 150 190 20 Link SP
199 Vòng bi SKF 61832 160 200 20 Link SP
200 Vòng bi SKF 61832 160 200 20 Link SP
201 Vòng bi SKF 61834 170 215 22 Link SP
202 Vòng bi SKF 61836 180 225 22 Link SP
203 Vòng bi SKF 61838 190 240 24 Link SP
204 Vòng bi SKF 61840 200 250 24 Link SP
205 Vòng bi SKF 61844 220 270 24 Link SP
206 Vòng bi SKF 61848 240 300 28 Link SP
207 Vòng bi SKF 61852 260 320 28 Link SP
208 Vòng bi SKF 61856 280 350 33 Link SP
209 Vòng bi SKF 61860 300 380 38 Link SP
210 Vòng bi SKF 61900 10 22 6 Link SP
211 Vòng bi SKF 61901 12 24 6 Link SP
212 Vòng bi SKF 61902 15 28 7 Link SP
213 Vòng bi SKF 61903 17 30 7 Link SP
214 Vòng bi SKF 61904 20 37 9 Link SP
215 Vòng bi SKF 61905 25 42 9 Link SP
216 Vòng bi SKF 61906 30 47 9 Link SP
217 Vòng bi SKF 61907 35 55 10 Link SP
218 Vòng bi SKF 61908 40 62 12 Link SP
219 Vòng bi SKF 61909 45 68 12 Link SP
220 Vòng bi SKF 61910 50 72 12 Link SP
221 Vòng bi SKF 61911 55 80 13 Link SP
222 Vòng bi SKF 61912 60 85 13 Link SP
223 Vòng bi SKF 61913 65 90 13 Link SP
224 Vòng bi SKF 61914 70 100 16 Link SP
225 Vòng bi SKF 61915 75 105 16 Link SP
226 Vòng bi SKF 61916 80 110 16 Link SP
227 Vòng bi SKF 61917 85 120 18 Link SP
228 Vòng bi SKF 61918 90 125 18 Link SP
229 Vòng bi SKF 61922 110 150 20 Link SP
230 Vòng bi SKF 61926 130 180 24 Link SP
231 Vòng bi SKF 16002-2Z 15 32 8 Link SP
232 Vòng bi SKF 16002-Z 15 32 8 Link SP
233 Vòng bi SKF 16003-2Z 17 35 8 Link SP
234 Vòng bi SKF 16048 MA 240 360 37 Link SP
235 Vòng bi SKF 16052 MA 260 400 44 Link SP
236 Vòng bi SKF 16056 MA 280 420 44 Link SP
237 Vòng bi SKF 16100-2Z 10 28 8 Link SP
238 Vòng bi SKF 16101-2RS1 12 30 8 Link SP
239 Vòng bi SKF 16101-2Z 12 30 8 Link SP
240 Vòng bi SKF 206 NR 30 62 16 Link SP
241 Vòng bi SKF 206-2Z 30 62 16 Link SP
242 Vòng bi SKF 206-2ZNR 30 62 16 Link SP
243 Vòng bi SKF 206-Z 30 62 16 Link SP
244 Vòng bi SKF 206-ZNR 30 62 16 Link SP
245 Vòng bi SKF 207 NR 35 72 17 Link SP
246 Vòng bi SKF 207-2Z 35 72 17 Link SP
247 Vòng bi SKF 207-2ZNR 35 72 17 Link SP
248 Vòng bi SKF 207-Z 35 72 17 Link SP
249 Vòng bi SKF 207-ZNR 35 72 17 Link SP
250 Vòng bi SKF 208 NR 40 80 18 Link SP
251 Vòng bi SKF 208-2Z 40 80 18 Link SP
252 Vòng bi SKF 208-2ZNR 40 80 18 Link SP
253 Vòng bi SKF 208-Z 40 80 18 Link SP
254 Vòng bi SKF 208-ZNR 40 80 18 Link SP
255 Vòng bi SKF 209 NR 45 85 19 Link SP
256 Vòng bi SKF 209-2Z 45 85 19 Link SP
257 Vòng bi SKF 209-2ZNR 45 85 19 Link SP
258 Vòng bi SKF 209-Z 45 85 19 Link SP
259 Vòng bi SKF 209-ZNR 45 85 19 Link SP
260 Vòng bi SKF 210 NR 50 90 20 Link SP
261 Vòng bi SKF 210-2Z 50 90 20 Link SP
262 Vòng bi SKF 210-2ZNR 50 90 20 Link SP
263 Vòng bi SKF 210-Z 50 90 20 Link SP
264 Vòng bi SKF 210-ZNR 50 90 20 Link SP
265 Vòng bi SKF 211 NR 55 100 21 Link SP
266 Vòng bi SKF 211-2Z 55 100 21 Link SP
267 Vòng bi SKF 211-2ZNR 55 100 21 Link SP
268 Vòng bi SKF 211-Z 55 100 21 Link SP
269 Vòng bi SKF 211-ZNR 55 100 21 Link SP
270 Vòng bi SKF 212 NR 60 110 22 Link SP
271 Vòng bi SKF 212-2Z 60 110 22 Link SP
272 Vòng bi SKF 212-2ZNR 60 110 22 Link SP
273 Vòng bi SKF 212-Z 60 110 22 Link SP
274 Vòng bi SKF 212-ZNR 60 110 22 Link SP
275 Vòng bi SKF 213 NR 65 120 23 Link SP
276 Vòng bi SKF 213-2Z 65 120 23 Link SP
277 Vòng bi SKF 213-Z 65 120 23 Link SP
278 Vòng bi SKF 213-ZNR 65 120 23 Link SP
279 Vòng bi SKF 214 NR 70 125 24 Link SP
280 Vòng bi SKF 214-2Z 70 125 24 Link SP
281 Vòng bi SKF 214-Z 70 125 24 Link SP
282 Vòng bi SKF 214-ZNR 70 125 24 Link SP
283 Vòng bi SKF 215 NR 75 130 25 Link SP
284 Vòng bi SKF 215-2Z 75 130 25 Link SP
285 Vòng bi SKF 215-Z 75 130 25 Link SP
286 Vòng bi SKF 215-ZNR 75 130 25 Link SP
287 Vòng bi SKF 216 NR 80 140 26 Link SP
288 Vòng bi SKF 216-2Z 80 140 26 Link SP
289 Vòng bi SKF 216-2ZNR 80 140 26 Link SP
290 Vòng bi SKF 216-Z 80 140 26 Link SP
291 Vòng bi SKF 216-ZNR 80 140 26 Link SP
292 Vòng bi SKF 217 NR 85 150 28 Link SP
293 Vòng bi SKF 217-2Z 85 150 28 Link SP
294 Vòng bi SKF 217-Z 85 150 28 Link SP
295 Vòng bi SKF 305 NR 25 62 17 Link SP
296 Vòng bi SKF 305-2Z 25 62 17 Link SP
297 Vòng bi SKF 305-2ZNR 25 62 17 Link SP
298 Vòng bi SKF 305-Z 25 62 17 Link SP
299 Vòng bi SKF 305-ZNR 25 62 17 Link SP
300 Vòng bi SKF 306 NR 30 72 19 Link SP
301 Vòng bi SKF 306-2Z 30 72 19 Link SP
302 Vòng bi SKF 306-2ZNR 30 72 19 Link SP
303 Vòng bi SKF 306-Z 30 72 19 Link SP
304 Vòng bi SKF 306-ZNR 30 72 19 Link SP
305 Vòng bi SKF 307 NR 35 80 21 Link SP
306 Vòng bi SKF 307-2Z 35 80 21 Link SP
307 Vòng bi SKF 307-2ZNR 35 80 21 Link SP
308 Vòng bi SKF 307-Z 35 80 21 Link SP
309 Vòng bi SKF 307-ZNR 35 80 21 Link SP
310 Vòng bi SKF 308 NR 40 90 23 Link SP
311 Vòng bi SKF 308-2Z 40 90 23 Link SP
312 Vòng bi SKF 308-2ZNR 40 90 23 Link SP
313 Vòng bi SKF 308-Z 40 90 23 Link SP
314 Vòng bi SKF 308-ZNR 40 90 23 Link SP
315 Vòng bi SKF 309 NR 45 100 25 Link SP
316 Vòng bi SKF 309-2Z 45 100 25 Link SP
317 Vòng bi SKF 309-2ZNR 45 100 25 Link SP
318 Vòng bi SKF 309-Z 45 100 25 Link SP
319 Vòng bi SKF 309-ZNR 45 100 25 Link SP
320 Vòng bi SKF 310 NR 50 110 27 Link SP
321 Vòng bi SKF 310-2Z 50 110 27 Link SP
322 Vòng bi SKF 310-2ZNR 50 110 27 Link SP
323 Vòng bi SKF 310-Z 50 110 27 Link SP
324 Vòng bi SKF 310-ZNR 50 110 27 Link SP
325 Vòng bi SKF 311 NR 55 120 29 Link SP
326 Vòng bi SKF 311-2Z 55 120 29 Link SP
327 Vòng bi SKF 311-2ZNR 55 120 29 Link SP
328 Vòng bi SKF 311-Z 55 120 29 Link SP
329 Vòng bi SKF 312 NR 60 130 31 Link SP
330 Vòng bi SKF 312-2Z 60 130 31 Link SP
331 Vòng bi SKF 312-2ZNR 60 130 31 Link SP
332 Vòng bi SKF 312-Z 60 130 31 Link SP
333 Vòng bi SKF 312-ZNR 60 130 31 Link SP
334 Vòng bi SKF 313 NR 65 140 33 Link SP
335 Vòng bi SKF 313-2Z 65 140 33 Link SP
336 Vòng bi SKF 313-2ZNR 65 140 33 Link SP
337 Vòng bi SKF 313-Z 65 140 33 Link SP
338 Vòng bi SKF 313-ZNR 65 140 33 Link SP
339 Vòng bi SKF 314 NR 70 150 35 Link SP
340 Vòng bi SKF 314-2Z 70 150 35 Link SP
341 Vòng bi SKF 314-Z 70 150 35 Link SP
342 Vòng bi SKF 314-ZNR 70 150 35 Link SP
343 Vòng bi SKF 6000-2RSH 10 26 8 Link SP
344 Vòng bi SKF 6000-2RSL 10 26 8 Link SP
345 Vòng bi SKF 6000-2Z 10 26 8 Link SP
346 Vòng bi SKF 6000-RSH 10 26 8 Link SP
347 Vòng bi SKF 6000-RSL 10 26 8 Link SP
348 Vòng bi SKF 6000-Z 10 26 8 Link SP
349 Vòng bi SKF 6001-2RSH 12 28 8 Link SP
350 Vòng bi SKF 6001-2RSL 12 28 8 Link SP
351 Vòng bi SKF 6001-2Z 12 28 8 Link SP
352 Vòng bi SKF 6001-RSH 12 28 8 Link SP
353 Vòng bi SKF 6001-RSL 12 28 8 Link SP
354 Vòng bi SKF 6001-Z 12 28 8 Link SP
355 Vòng bi SKF 6002-2RSH 15 32 9 Link SP
356 Vòng bi SKF 6002-2RSL 15 32 9 Link SP
357 Vòng bi SKF 6002-2Z 15 32 9 Link SP
358 Vòng bi SKF 6002-RSH 15 32 9 Link SP
359 Vòng bi SKF 6002-RSL 15 32 9 Link SP
360 Vòng bi SKF 6002-Z 15 32 9 Link SP
361 Vòng bi SKF 6003-2RSH 17 35 10 Link SP
362 Vòng bi SKF 6003-2RSL 17 35 10 Link SP
363 Vòng bi SKF 6003-2Z 17 35 10 Link SP
364 Vòng bi SKF 6003-RSH 17 35 10 Link SP
365 Vòng bi SKF 6003-RSL 17 35 10 Link SP
366 Vòng bi SKF 6003-Z 17 35 10 Link SP
367 Vòng bi SKF 6004 NR 20 42 12 Link SP
368 Vòng bi SKF 6004-2RSH 20 42 12 Link SP
369 Vòng bi SKF 6004-2RSL 20 42 12 Link SP
370 Vòng bi SKF 6004-2Z 20 42 12 Link SP
371 Vòng bi SKF 6004-2ZNR 20 42 12 Link SP
372 Vòng bi SKF 6004-RSH 20 42 12 Link SP
373 Vòng bi SKF 6004-RSL 20 42 12 Link SP
374 Vòng bi SKF 6005 N 25 47 12 Link SP
375 Vòng bi SKF 6005 NR 25 47 12 Link SP
376 Vòng bi SKF 6005-2RSH 25 47 12 Link SP
377 Vòng bi SKF 6005-2RSL 25 47 12 Link SP
378 Vòng bi SKF 6005-2Z 25 47 12 Link SP
379 Vòng bi SKF 6005-2ZNR 25 47 12 Link SP
380 Vòng bi SKF 6005-RSH 25 47 12 Link SP
381 Vòng bi SKF 6005-RSL 25 47 12 Link SP
382 Vòng bi SKF 6005-Z 25 47 12 Link SP
383 Vòng bi SKF 6006 N 30 55 13 Link SP
384 Vòng bi SKF 6006 NR 30 55 13 Link SP
385 Vòng bi SKF 6006-2RS1 30 55 13 Link SP
386 Vòng bi SKF 6006-2RZ 30 55 13 Link SP
387 Vòng bi SKF 6006-2Z 30 55 13 Link SP
388 Vòng bi SKF 6006-RS1 30 55 13 Link SP
389 Vòng bi SKF 6006-Z 30 55 13 Link SP
390 Vòng bi SKF 6007 N 35 62 14 Link SP
391 Vòng bi SKF 6007-2RS1 35 62 14 Link SP
392 Vòng bi SKF 6007-2RZ 35 62 14 Link SP
393 Vòng bi SKF 6007-2Z 35 62 14 Link SP
394 Vòng bi SKF 6007-RS1 35 62 14 Link SP
395 Vòng bi SKF 6007-Z 35 62 14 Link SP
396 Vòng bi SKF 6008 NR 40 68 15 Link SP
397 Vòng bi SKF 6008-2RS1 40 68 15 Link SP
398 Vòng bi SKF 6008-2Z 40 68 15 Link SP
399 Vòng bi SKF 6008-RS1 40 68 15 Link SP
400 Vòng bi SKF 6008-Z 40 68 15 Link SP
401 Vòng bi SKF 6009 NR 45 75 16 Link SP
402 Vòng bi SKF 6009-2RS1 45 75 16 Link SP
403 Vòng bi SKF 6009-2Z 45 75 16 Link SP
404 Vòng bi SKF 6009-RS1 45 75 16 Link SP
405 Vòng bi SKF 6009-Z 45 75 16 Link SP
406 Vòng bi SKF 6010 N 50 80 16 Link SP
407 Vòng bi SKF 6010 NR 50 80 16 Link SP
408 Vòng bi SKF 6010-2RS1 50 80 16 Link SP
409 Vòng bi SKF 6010-2RZ 50 80 16 Link SP
410 Vòng bi SKF 6010-2Z 50 80 16 Link SP
411 Vòng bi SKF 6010-RS1 50 80 16 Link SP
412 Vòng bi SKF 6010-Z 50 80 16 Link SP
413 Vòng bi SKF 6011 M 55 90 18 Link SP
414 Vòng bi SKF 6011 NR 55 90 18 Link SP
415 Vòng bi SKF 6011-2RS1 55 90 18 Link SP
416 Vòng bi SKF 6011-2Z 55 90 18 Link SP
417 Vòng bi SKF 6011-RS1 55 90 18 Link SP
418 Vòng bi SKF 6011-Z 55 90 18 Link SP
419 Vòng bi SKF 6012 NR 60 95 18 Link SP
420 Vòng bi SKF 6012-2RS1 60 95 18 Link SP
421 Vòng bi SKF 6012-2RZ 60 95 18 Link SP
422 Vòng bi SKF 6012-2Z 60 95 18 Link SP
423 Vòng bi SKF 6012-RS1 60 95 18 Link SP
424 Vòng bi SKF 6012-Z 60 95 18 Link SP
425 Vòng bi SKF 6013 M 65 100 18 Link SP
426 Vòng bi SKF 6013 NR 65 100 18 Link SP
427 Vòng bi SKF 6013-2RS1 65 100 18 Link SP
428 Vòng bi SKF 6013-2Z 65 100 18 Link SP
429 Vòng bi SKF 6013-RS1 65 100 18 Link SP
430 Vòng bi SKF 6013-Z 65 100 18 Link SP
431 Vòng bi SKF 6014 M 70 110 20 Link SP
432 Vòng bi SKF 6014 N 70 110 20 Link SP
433 Vòng bi SKF 6014 NR 70 110 20 Link SP
434 Vòng bi SKF 6014-2RS1 70 110 20 Link SP
435 Vòng bi SKF 6014-2Z 70 110 20 Link SP
436 Vòng bi SKF 6014-RS1 70 110 20 Link SP
437 Vòng bi SKF 6014-Z 70 110 20 Link SP
438 Vòng bi SKF 6015 M 75 115 20 Link SP
439 Vòng bi SKF 6015 N 75 115 20 Link SP
440 Vòng bi SKF 6015 NR 75 115 20 Link SP
441 Vòng bi SKF 6015-2RS1 75 115 20 Link SP
442 Vòng bi SKF 6015-2Z 75 115 20 Link SP
443 Vòng bi SKF 6015-RS1 75 115 20 Link SP
444 Vòng bi SKF 6015-Z 75 115 20 Link SP
445 Vòng bi SKF 6016 NR 80 125 22 Link SP
446 Vòng bi SKF 6016-2RS1 80 125 22 Link SP
447 Vòng bi SKF 6016-2Z 80 125 22 Link SP
448 Vòng bi SKF 6016-RS1 80 125 22 Link SP
449 Vòng bi SKF 6016-Z 80 125 22 Link SP
450 Vòng bi SKF 6017 NR 85 130 22 Link SP
451 Vòng bi SKF 6017-2RS1 85 130 22 Link SP
452 Vòng bi SKF 6017-2Z 85 130 22 Link SP
453 Vòng bi SKF 6017-RS1 85 130 22 Link SP
454 Vòng bi SKF 6017-Z 85 130 22 Link SP
455 Vòng bi SKF 6018 NR 90 140 24 Link SP
456 Vòng bi SKF 6018-2RS1 90 140 24 Link SP
457 Vòng bi SKF 6018-2Z 90 140 24 Link SP
458 Vòng bi SKF 6018-Z 90 140 24 Link SP
459 Vòng bi SKF 6019-2RS1 95 145 24 Link SP
460 Vòng bi SKF 6019-2Z 95 145 24 Link SP
461 Vòng bi SKF 6019-Z 95 145 24 Link SP
462 Vòng bi SKF 6020 M 100 150 24 Link SP
463 Vòng bi SKF 6020 N 100 150 24 Link SP
464 Vòng bi SKF 6020 NR 100 150 24 Link SP
465 Vòng bi SKF 6020-2RS1 100 150 24 Link SP
466 Vòng bi SKF 6020-2Z 100 150 24 Link SP
467 Vòng bi SKF 6020-RS1 100 150 24 Link SP
468 Vòng bi SKF 6020-Z 100 150 24 Link SP
469 Vòng bi SKF 6021 NR 105 160 26 Link SP
470 Vòng bi SKF 6021-2RS1 105 160 26 Link SP
471 Vòng bi SKF 6021-2Z 105 160 26 Link SP
472 Vòng bi SKF 6022 M 110 170 28 Link SP
473 Vòng bi SKF 6022 NR 110 170 28 Link SP
474 Vòng bi SKF 6022-2RS1 110 170 28 Link SP
475 Vòng bi SKF 6022-2Z 110 170 28 Link SP
476 Vòng bi SKF 6022-RS1 110 170 28 Link SP
477 Vòng bi SKF 6022-Z 110 170 28 Link SP
478 Vòng bi SKF 6024 NR 120 180 28 Link SP
479 Vòng bi SKF 6024-2RS1 120 180 28 Link SP
480 Vòng bi SKF 6024-2Z 120 180 28 Link SP
481 Vòng bi SKF 6024-RS1 120 180 28 Link SP
482 Vòng bi SKF 6024-Z 120 180 28 Link SP
483 Vòng bi SKF 6026 M 130 200 33 Link SP
484 Vòng bi SKF 6026-2RS1 130 200 33 Link SP
485 Vòng bi SKF 6026-2Z 130 200 33 Link SP
486 Vòng bi SKF 6026-Z 130 200 33 Link SP
487 Vòng bi SKF 6028 M 140 210 33 Link SP
488 Vòng bi SKF 6028-2RS1 140 210 33 Link SP
489 Vòng bi SKF 6028-2Z 140 210 33 Link SP
490 Vòng bi SKF 6028-RS1 140 210 33 Link SP
491 Vòng bi SKF 6030 M 150 225 35 Link SP
492 Vòng bi SKF 6030-2RS1 150 225 35 Link SP
493 Vòng bi SKF 6030-2Z 150 225 35 Link SP
494 Vòng bi SKF 6030-Z 150 225 35 Link SP
495 Vòng bi SKF 6032 M 160 240 38 Link SP
496 Vòng bi SKF 6032-2RS1 160 240 38 Link SP
497 Vòng bi SKF 6032-2Z 160 240 38 Link SP
498 Vòng bi SKF 6034 M 170 260 42 Link SP
499 Vòng bi SKF 6036 M 180 280 46 Link SP
500 Vòng bi SKF 6038 M 190 290 46 Link SP
501 Vòng bi SKF 6040 M 200 310 51 Link SP
502 Vòng bi SKF 604-2Z 4 12 4 Link SP
503 Vòng bi SKF 6044 M 220 340 56 Link SP
504 Vòng bi SKF 6048 M 240 360 56 Link SP
505 Vòng bi SKF 6052 M 260 400 65 Link SP
506 Vòng bi SKF 6056 M 280 420 65 Link SP
507 Vòng bi SKF 607/8-2Z 8 19 6 Link SP
508 Vòng bi SKF 607-2RSH 7 19 6 Link SP
509 Vòng bi SKF 607-2RSL 7 19 6 Link SP
510 Vòng bi SKF 607-2Z 7 19 6 Link SP
511 Vòng bi SKF 607-RSH 7 19 6 Link SP
512 Vòng bi SKF 607-Z 7 19 6 Link SP
513 Vòng bi SKF 608-2RSH 8 22 7 Link SP
514 Vòng bi SKF 608-2RSL 8 22 7 Link SP
515 Vòng bi SKF 608-2Z 8 22 7 Link SP
516 Vòng bi SKF 608-RSH 8 22 7 Link SP
517 Vòng bi SKF 608-Z 8 22 7 Link SP
518 Vòng bi SKF 609-2RSH 9 24 7 Link SP
519 Vòng bi SKF 609-2RSL 9 24 7 Link SP
520 Vòng bi SKF 609-2Z 9 24 7 Link SP
521 Vòng bi SKF 609-RSH 9 24 7 Link SP
522 Vòng bi SKF 609-Z 9 24 7 Link SP
523 Vòng bi SKF 618/4 4 9 2.5 Link SP
524 Vòng bi SKF 618/5 5 11 3 Link SP
525 Vòng bi SKF 618/6 6 13 3.5 Link SP
526 Vòng bi SKF 618/7 7 14 3.5 Link SP
527 Vòng bi SKF 618/8 8 16 4 Link SP
528 Vòng bi SKF 618/9 9 17 4 Link SP
529 Vòng bi SKF 61800-2RS1 10 19 5 Link SP
530 Vòng bi SKF 61800-2Z 10 19 5 Link SP
531 Vòng bi SKF 61801-2RS1 12 21 5 Link SP
532 Vòng bi SKF 61801-2Z 12 21 5 Link SP
533 Vòng bi SKF 61802-2RS1 15 24 5 Link SP
534 Vòng bi SKF 61802-2Z 15 24 5 Link SP
535 Vòng bi SKF 61803-2RS1 17 26 5 Link SP
536 Vòng bi SKF 61803-2RZ 17 26 5 Link SP
537 Vòng bi SKF 61803-2Z 17 26 5 Link SP
538 Vòng bi SKF 61804-2RS1 20 32 7 Link SP
539 Vòng bi SKF 61804-2RZ 20 32 7 Link SP
540 Vòng bi SKF 61805-2RS1 25 37 7 Link SP
541 Vòng bi SKF 61805-2RZ 25 37 7 Link SP
542 Vòng bi SKF 61806-2RS1 30 42 7 Link SP
543 Vòng bi SKF 61806-2RZ 30 42 7 Link SP
544 Vòng bi SKF 61807-2RS1 35 47 7 Link SP
545 Vòng bi SKF 61807-2RZ 35 47 7 Link SP
546 Vòng bi SKF 61808-2RS1 40 52 7 Link SP
547 Vòng bi SKF 61808-2RZ 40 52 7 Link SP
548 Vòng bi SKF 61809-2RS1 45 58 7 Link SP
549 Vòng bi SKF 61809-2RZ 45 58 7 Link SP
550 Vòng bi SKF 61810-2RS1 50 65 7 Link SP
551 Vòng bi SKF 61810-2RZ 50 65 7 Link SP
552 Vòng bi SKF 61811-2RS1 55 72 9 Link SP
553 Vòng bi SKF 61811-2RZ 55 72 9 Link SP
554 Vòng bi SKF 61812-2RS1 60 78 10 Link SP
555 Vòng bi SKF 61812-2RZ 60 78 10 Link SP
556 Vòng bi SKF 61813-2RS1 65 85 10 Link SP
557 Vòng bi SKF 61813-2RZ 65 85 10 Link SP
558 Vòng bi SKF 61814-2RS1 70 90 10 Link SP
559 Vòng bi SKF 61814-2RZ 70 90 10 Link SP
560 Vòng bi SKF 61815-2RS1 75 95 10 Link SP
561 Vòng bi SKF 61815-2RZ 75 95 10 Link SP
562 Vòng bi SKF 61816-2RS1 80 100 10 Link SP
563 Vòng bi SKF 61816-2RZ 80 100 10 Link SP
564 Vòng bi SKF 61817-2RS1 85 110 13 Link SP
565 Vòng bi SKF 61817-2RZ 85 110 13 Link SP
566 Vòng bi SKF 61818-2RS1 90 115 13 Link SP
567 Vòng bi SKF 61818-2RZ 90 115 13 Link SP
568 Vòng bi SKF 61819-2RS1 95 120 13 Link SP
569 Vòng bi SKF 61820-2RS1 100 125 13 Link SP
570 Vòng bi SKF 61820-2RZ 100 125 13 Link SP
571 Vòng bi SKF 61821-2RS1 105 130 13 Link SP
572 Vòng bi SKF 61821-2RZ 105 130 13 Link SP
573 Vòng bi SKF 61822-2RS1 110 140 16 Link SP
574 Vòng bi SKF 61822-2RZ 110 140 16 Link SP
575 Vòng bi SKF 61824-2RS1 120 150 16 Link SP
576 Vòng bi SKF 61824-2RZ 120 150 16 Link SP
577 Vòng bi SKF 61826-2RS1 130 165 18 Link SP
578 Vòng bi SKF 61826-2RZ 130 165 18 Link SP
579 Vòng bi SKF 61828-2RS1 140 175 18 Link SP
580 Vòng bi SKF 61828-2RZ 140 175 18 Link SP
581 Vòng bi SKF 61830 MA 150 190 20 Link SP
582 Vòng bi SKF 61856 MA 280 350 33 Link SP
583 Vòng bi SKF 619/4 4 11 4 Link SP
584 Vòng bi SKF 619/4-2Z 4 11 4 Link SP
585 Vòng bi SKF 619/5 5 13 4 Link SP
586 Vòng bi SKF 619/5-2Z 5 13 4 Link SP
587 Vòng bi SKF 619/6 6 15 5 Link SP
588 Vòng bi SKF 619/6-2Z 6 15 5 Link SP
589 Vòng bi SKF 619/7 7 17 5 Link SP
590 Vòng bi SKF 619/7-2Z 7 17 5 Link SP
591 Vòng bi SKF 619/8 8 19 6 Link SP
592 Vòng bi SKF 619/8-2RS1 8 19 6 Link SP
593 Vòng bi SKF 619/8-2Z 8 19 6 Link SP
594 Vòng bi SKF 619/9 9 20 6 Link SP
595 Vòng bi SKF 619/9-2Z 9 20 6 Link SP
596 Vòng bi SKF 61900-2RS1 10 22 6 Link SP
597 Vòng bi SKF 61900-2Z 10 22 6 Link SP
598 Vòng bi SKF 61901-2RS1 12 24 6 Link SP
599 Vòng bi SKF 61901-2Z 12 24 6 Link SP
600 Vòng bi SKF 61902-2RS1 15 28 7 Link SP
601 Vòng bi SKF 61902-2RZ 15 28 7 Link SP
602 Vòng bi SKF 61902-2Z 15 28 7 Link SP
603 Vòng bi SKF 61903-2RS1 17 30 7 Link SP
604 Vòng bi SKF 61903-2RZ 17 30 7 Link SP
605 Vòng bi SKF 61903-2Z 17 30 7 Link SP
606 Vòng bi SKF 61904-2RS1 20 37 9 Link SP
607 Vòng bi SKF 61904-2RZ 20 37 9 Link SP
608 Vòng bi SKF 61905-2RS1 25 42 9 Link SP
609 Vòng bi SKF 61905-2RZ 25 42 9 Link SP
610 Vòng bi SKF 61906-2RS1 30 47 9 Link SP
611 Vòng bi SKF 61906-2RZ 30 47 9 Link SP
612 Vòng bi SKF 61907-2RS1 35 55 10 Link SP
613 Vòng bi SKF 61907-2RZ 35 55 10 Link SP
614 Vòng bi SKF 61908-2RS1 40 62 12 Link SP
615 Vòng bi SKF 61908-2RZ 40 62 12 Link SP
616 Vòng bi SKF 61909-2RS1 45 68 12 Link SP
617 Vòng bi SKF 61909-2RZ 45 68 12 Link SP
618 Vòng bi SKF 61910-2RS1 50 72 12 Link SP
619 Vòng bi SKF 61910-2RZ 50 72 12 Link SP
620 Vòng bi SKF 61911-2RS1 55 80 13 Link SP
621 Vòng bi SKF 61912-2RS1 60 85 13 Link SP
622 Vòng bi SKF 61913-2RS1 65 90 13 Link SP
623 Vòng bi SKF 61916-2RS1 80 110 16 Link SP
624 Vòng bi SKF 61916-2RZ 80 110 16 Link SP
625 Vòng bi SKF 61922 MA 110 150 20 Link SP
626 Vòng bi SKF 61928 MA 140 190 24 Link SP
627 Vòng bi SKF 61932 MA 160 220 28 Link SP
628 Vòng bi SKF 61936 MA 180 250 33 Link SP
629 Vòng bi SKF 61938 MA 190 260 33 Link SP
630 Vòng bi SKF 61940 MA 200 280 38 Link SP
631 Vòng bi SKF 61944 MA 220 300 38 Link SP
632 Vòng bi SKF 61948 MA 240 320 38 Link SP
633 Vòng bi SKF 61952 MA 260 360 46 Link SP
634 Vòng bi SKF 61956 MA 280 380 46 Link SP
635 Vòng bi SKF 62/22 22 50 14 Link SP
636 Vòng bi SKF 62/22-2RS1 22 50 14 Link SP
637 Vòng bi SKF 62/28 28 58 16 Link SP
638 Vòng bi SKF 6200-2RSH 10 30 9 Link SP
639 Vòng bi SKF 6200-2RSL 10 30 9 Link SP
640 Vòng bi SKF 6200-2Z 10 30 9 Link SP
641 Vòng bi SKF 6200-2ZNR 10 30 9 Link SP
642 Vòng bi SKF 6200-RSH 10 30 9 Link SP
643 Vòng bi SKF 6200-Z 10 30 9 Link SP
644 Vòng bi SKF 6201 NR 12 32 10 Link SP
645 Vòng bi SKF 6201-2RSH 12 32 10 Link SP
646 Vòng bi SKF 6201-2RSL 12 32 10 Link SP
647 Vòng bi SKF 6201-2Z 12 32 10 Link SP
648 Vòng bi SKF 6201-2ZNR 12 32 10 Link SP
649 Vòng bi SKF 6201-RSH 12 32 10 Link SP
650 Vòng bi SKF 6201-RSL 12 32 10 Link SP
651 Vòng bi SKF 6201-Z 12 32 10 Link SP
652 Vòng bi SKF 6202 NR 15 35 11 Link SP
653 Vòng bi SKF 6202-2RSH 15 35 11 Link SP
654 Vòng bi SKF 6202-2RSL 15 35 11 Link SP
655 Vòng bi SKF 6202-2Z 15 35 11 Link SP
656 Vòng bi SKF 6202-2ZNR 15 35 11 Link SP
657 Vòng bi SKF 6202-RSH 15 35 11 Link SP
658 Vòng bi SKF 6202-Z 15 35 11 Link SP
659 Vòng bi SKF 6203 NR 17 40 12 Link SP
660 Vòng bi SKF 6203-2RSH 17 40 12 Link SP
661 Vòng bi SKF 6203-2RSL 17 40 12 Link SP
662 Vòng bi SKF 6203-2Z 17 40 12 Link SP
663 Vòng bi SKF 6203-2ZNR 17 40 12 Link SP
664 Vòng bi SKF 6203-RSH 17 40 12 Link SP
665 Vòng bi SKF 6203-Z 17 40 12 Link SP
666 Vòng bi SKF 6203-ZNR 17 40 12 Link SP
667 Vòng bi SKF 6204 ETN9 20 47 14 Link SP
668 Vòng bi SKF 6204 N 20 47 14 Link SP
669 Vòng bi SKF 6204 NR 20 47 14 Link SP
670 Vòng bi SKF 6204-2RSH 20 47 14 Link SP
671 Vòng bi SKF 6204-2RSL 20 47 14 Link SP
672 Vòng bi SKF 6204-2Z 20 47 14 Link SP
673 Vòng bi SKF 6204-2ZNR 20 47 14 Link SP
674 Vòng bi SKF 6204-RSH 20 47 14 Link SP
675 Vòng bi SKF 6204-Z 20 47 14 Link SP
676 Vòng bi SKF 6204-ZNR 20 47 14 Link SP
677 Vòng bi SKF 6205 ETN9 25 52 15 Link SP
678 Vòng bi SKF 6205 N 25 52 15 Link SP
679 Vòng bi SKF 6205 NR 25 52 15 Link SP
680 Vòng bi SKF 6205-2RSH 25 52 15 Link SP
681 Vòng bi SKF 6205-2RSL 25 52 15 Link SP
682 Vòng bi SKF 6205-2Z 25 52 15 Link SP
683 Vòng bi SKF 6205-2ZNR 25 52 15 Link SP
684 Vòng bi SKF 6205-RSH 25 52 15 Link SP
685 Vòng bi SKF 6205-Z 25 52 15 Link SP
686 Vòng bi SKF 6205-ZNR 25 52 15 Link SP
687 Vòng bi SKF 6206 ETN9 30 62 16 Link SP
688 Vòng bi SKF 6206 N 30 62 16 Link SP
689 Vòng bi SKF 6206 NR 30 62 16 Link SP
690 Vòng bi SKF 6206-2RS1 30 62 16 Link SP
691 Vòng bi SKF 6206-2RZ 30 62 16 Link SP
692 Vòng bi SKF 6206-2Z 30 62 16 Link SP
693 Vòng bi SKF 6206-2ZNR 30 62 16 Link SP
694 Vòng bi SKF 6206-RS1 30 62 16 Link SP
695 Vòng bi SKF 6206-RZ 30 62 16 Link SP
696 Vòng bi SKF 6206-Z 30 62 16 Link SP
697 Vòng bi SKF 6206-ZNR 30 62 16 Link SP
698 Vòng bi SKF 6207 N 35 72 17 Link SP
699 Vòng bi SKF 6207 NR 35 72 17 Link SP
700 Vòng bi SKF 6207-2RS1 35 72 17 Link SP
701 Vòng bi SKF 6207-2RSH 35 72 17 Link SP
702 Vòng bi SKF 6207-2Z 35 72 17 Link SP
703 Vòng bi SKF 6207-2ZNR 35 72 17 Link SP
704 Vòng bi SKF 6207-RS1 35 72 17 Link SP
705 Vòng bi SKF 6207-Z 35 72 17 Link SP
706 Vòng bi SKF 6207-ZNR 35 72 17 Link SP
707 Vòng bi SKF 6208 ETN9 40 80 18 Link SP
708 Vòng bi SKF 6208 N 40 80 18 Link SP
709 Vòng bi SKF 6208 NR 40 80 18 Link SP
710 Vòng bi SKF 6208-2RS1 40 80 18 Link SP
711 Vòng bi SKF 6208-2Z 40 80 18 Link SP
712 Vòng bi SKF 6208-2ZNR 40 80 18 Link SP
713 Vòng bi SKF 6208-RS1 40 80 18 Link SP
714 Vòng bi SKF 6208-Z 40 80 18 Link SP
715 Vòng bi SKF 6208-ZNR 40 80 18 Link SP
716 Vòng bi SKF 6209 N 45 85 19 Link SP
717 Vòng bi SKF 6209 NR 45 85 19 Link SP
718 Vòng bi SKF 6209-2RS1 45 85 19 Link SP
719 Vòng bi SKF 6209-2Z 45 85 19 Link SP
720 Vòng bi SKF 6209-RS1 45 85 19 Link SP
721 Vòng bi SKF 6209-Z 45 85 19 Link SP
722 Vòng bi SKF 6209-ZNR 45 85 19 Link SP
723 Vòng bi SKF 6210 M 50 90 20 Link SP
724 Vòng bi SKF 6210 N 50 90 20 Link SP
725 Vòng bi SKF 6210 NR 50 90 20 Link SP
726 Vòng bi SKF 6210-2RS1 50 90 20 Link SP
727 Vòng bi SKF 6210-2RSH 50 90 20 Link SP
728 Vòng bi SKF 6210-2RZ 50 90 20 Link SP
729 Vòng bi SKF 6210-2Z 50 90 20 Link SP
730 Vòng bi SKF 6210-2ZNR 50 90 20 Link SP
731 Vòng bi SKF 6210-RS1 50 90 20 Link SP
732 Vòng bi SKF 6210-Z 50 90 20 Link SP
733 Vòng bi SKF 6210-ZNR 50 90 20 Link SP
734 Vòng bi SKF 6211 M 55 100 21 Link SP
735 Vòng bi SKF 6211 N 55 100 21 Link SP
736 Vòng bi SKF 6211 NR 55 100 21 Link SP
737 Vòng bi SKF 6211-2RS1 55 100 21 Link SP
738 Vòng bi SKF 6211-2RSH 55 100 21 Link SP
739 Vòng bi SKF 6211-2Z 55 100 21 Link SP
740 Vòng bi SKF 6211-2ZNR 55 100 21 Link SP
741 Vòng bi SKF 6211-RS1 55 100 21 Link SP
742 Vòng bi SKF 6211-Z 55 100 21 Link SP
743 Vòng bi SKF 6211-ZNR 55 100 21 Link SP
744 Vòng bi SKF 6212 M 60 110 22 Link SP
745 Vòng bi SKF 6212 N 60 110 22 Link SP
746 Vòng bi SKF 6212 NR 60 110 22 Link SP
747 Vòng bi SKF 6212-2RS1 60 110 22 Link SP
748 Vòng bi SKF 6212-2Z 60 110 22 Link SP
749 Vòng bi SKF 6212-2ZNR 60 110 22 Link SP
750 Vòng bi SKF 6212-RS1 60 110 22 Link SP
751 Vòng bi SKF 6212-Z 60 110 22 Link SP
752 Vòng bi SKF 6212-ZNR 60 110 22 Link SP
753 Vòng bi SKF 6213 M 65 120 23 Link SP
754 Vòng bi SKF 6213 N 65 120 23 Link SP
755 Vòng bi SKF 6213 NR 65 120 23 Link SP
756 Vòng bi SKF 6213-2RS1 65 120 23 Link SP
757 Vòng bi SKF 6213-2Z 65 120 23 Link SP
758 Vòng bi SKF 6213-2ZNR 65 120 23 Link SP
759 Vòng bi SKF 6213-RS1 65 120 23 Link SP
760 Vòng bi SKF 6213-Z 65 120 23 Link SP
761 Vòng bi SKF 6213-ZNR 65 120 23 Link SP
762 Vòng bi SKF 6214 M 70 125 24 Link SP
763 Vòng bi SKF 6214 NR 70 125 24 Link SP
764 Vòng bi SKF 6214-2RS1 70 125 24 Link SP
765 Vòng bi SKF 6214-2Z 70 125 24 Link SP
766 Vòng bi SKF 6214-RS1 70 125 24 Link SP
767 Vòng bi SKF 6214-Z 70 125 24 Link SP
768 Vòng bi SKF 6214-ZNR 70 125 24 Link SP
769 Vòng bi SKF 6215 M 75 130 25 Link SP
770 Vòng bi SKF 6215 N 75 130 25 Link SP
771 Vòng bi SKF 6215 NR 75 130 25 Link SP
772 Vòng bi SKF 6215-2RS1 75 130 25 Link SP
773 Vòng bi SKF 6215-2Z 75 130 25 Link SP
774 Vòng bi SKF 6215-RS1 75 130 25 Link SP
775 Vòng bi SKF 6215-Z 75 130 25 Link SP
776 Vòng bi SKF 6216 M 80 140 26 Link SP
777 Vòng bi SKF 6216 NR 80 140 26 Link SP
778 Vòng bi SKF 6216-2RS1 80 140 26 Link SP
779 Vòng bi SKF 6216-2Z 80 140 26 Link SP
780 Vòng bi SKF 6216-RS1 80 140 26 Link SP
781 Vòng bi SKF 6216-Z 80 140 26 Link SP
782 Vòng bi SKF 6217 M 85 150 28 Link SP
783 Vòng bi SKF 6217 NR 85 150 28 Link SP
784 Vòng bi SKF 6217-2RS1 85 150 28 Link SP
785 Vòng bi SKF 6217-2Z 85 150 28 Link SP
786 Vòng bi SKF 6217-RS1 85 150 28 Link SP
787 Vòng bi SKF 6217-Z 85 150 28 Link SP
788 Vòng bi SKF 6218 NR 90 160 30 Link SP
789 Vòng bi SKF 6218-2RS1 90 160 30 Link SP
790 Vòng bi SKF 6218-2Z 90 160 30 Link SP
791 Vòng bi SKF 6218-RS1 90 160 30 Link SP
792 Vòng bi SKF 6218-Z 90 160 30 Link SP
793 Vòng bi SKF 6219-2RS1 95 170 32 Link SP
794 Vòng bi SKF 6219-2Z 95 170 32 Link SP
795 Vòng bi SKF 6219-RS1 95 170 32 Link SP
796 Vòng bi SKF 6219-Z 95 170 32 Link SP
797 Vòng bi SKF 62200-2RS1 10 30 14 Link SP
798 Vòng bi SKF 62201-2RS1 12 32 14 Link SP
799 Vòng bi SKF 62202-2RS1 15 35 14 Link SP
800 Vòng bi SKF 6220-2RS1 100 180 34 Link SP
801 Vòng bi SKF 6220-2Z 100 180 34 Link SP
802 Vòng bi SKF 62203-2RS1 17 40 16 Link SP
803 Vòng bi SKF 62204-2RS1 20 47 18 Link SP
804 Vòng bi SKF 62205-2RS1 25 52 18 Link SP
805 Vòng bi SKF 62206-2RS1 30 62 20 Link SP
806 Vòng bi SKF 62207-2RS1 35 72 23 Link SP
807 Vòng bi SKF 62208-2RS1 40 80 23 Link SP
808 Vòng bi SKF 62209-2RS1 45 85 23 Link SP
809 Vòng bi SKF 6220-RS1 100 180 34 Link SP
810 Vòng bi SKF 6220-Z 100 180 34 Link SP
811 Vòng bi SKF 62210-2RS1 50 90 23 Link SP
812 Vòng bi SKF 62211-2RS1 55 100 25 Link SP
813 Vòng bi SKF 62212-2RS1 60 110 28 Link SP
814 Vòng bi SKF 6221-2Z 105 190 36 Link SP
815 Vòng bi SKF 62213-2RS1 65 120 31 Link SP
816 Vòng bi SKF 62214-2RS1 70 125 31 Link SP
817 Vòng bi SKF 6222-2RS1 110 200 38 Link SP
818 Vòng bi SKF 6222-2Z 110 200 38 Link SP
819 Vòng bi SKF 6222-Z 110 200 38 Link SP
820 Vòng bi SKF 6224 M 120 215 40 Link SP
821 Vòng bi SKF 6224-2RS1 120 215 40 Link SP
822 Vòng bi SKF 6226 M 130 230 40 Link SP
823 Vòng bi SKF 6226-2RS1 130 230 40 Link SP
824 Vòng bi SKF 6226-2Z 130 230 40 Link SP
825 Vòng bi SKF 6226-Z 130 230 40 Link SP
826 Vòng bi SKF 6230 M 150 270 45 Link SP
827 Vòng bi SKF 62300-2RS1 10 35 17 Link SP
828 Vòng bi SKF 62301-2RS1 12 37 17 Link SP
829 Vòng bi SKF 62302-2RS1 15 42 17 Link SP
830 Vòng bi SKF 62303-2RS1 17 47 19 Link SP
831 Vòng bi SKF 62304-2RS1 20 52 21 Link SP
832 Vòng bi SKF 62305-2RS1 25 62 24 Link SP
833 Vòng bi SKF 62306-2RS1 30 72 27 Link SP
834 Vòng bi SKF 62307-2RS1 35 80 31 Link SP
835 Vòng bi SKF 62308-2RS1 40 90 33 Link SP
836 Vòng bi SKF 62309-2RS1 45 100 36 Link SP
837 Vòng bi SKF 62310-2RS1 50 110 40 Link SP
838 Vòng bi SKF 62311-2RS1 55 120 43 Link SP
839 Vòng bi SKF 62312-2RS1 60 130 46 Link SP
840 Vòng bi SKF 62314-2RS1 70 150 51 Link SP
841 Vòng bi SKF 6232 M 160 290 48 Link SP
842 Vòng bi SKF 623-2RS1 3 10 4 Link SP
843 Vòng bi SKF 623-2Z 3 10 4 Link SP
844 Vòng bi SKF 6234 M 170 310 52 Link SP
845 Vòng bi SKF 6236 M 180 320 52 Link SP
846 Vòng bi SKF 6238 M 190 340 55 Link SP
847 Vòng bi SKF 623-Z 3 10 4 Link SP
848 Vòng bi SKF 6240 M 200 360 58 Link SP
849 Vòng bi SKF 624-2Z 4 13 5 Link SP
850 Vòng bi SKF 6244 M 220 400 65 Link SP
851 Vòng bi SKF 6248 M 240 440 72 Link SP
852 Vòng bi SKF 624-Z 4 13 5 Link SP
853 Vòng bi SKF 6252 M 260 480 80 Link SP
854 Vòng bi SKF 625-2Z 5 16 5 Link SP
855 Vòng bi SKF 6256 M 280 500 80 Link SP
856 Vòng bi SKF 625-Z 5 16 5 Link SP
857 Vòng bi SKF 626-2RSH 6 19 6 Link SP
858 Vòng bi SKF 626-2RSL 6 19 6 Link SP
859 Vòng bi SKF 626-2Z 6 19 6 Link SP
860 Vòng bi SKF 626-RSH 6 19 6 Link SP
861 Vòng bi SKF 626-Z 6 19 6 Link SP
862 Vòng bi SKF 627-2RSH 7 22 7 Link SP
863 Vòng bi SKF 627-2RSL 7 22 7 Link SP
864 Vòng bi SKF 627-2Z 7 22 7 Link SP
865 Vòng bi SKF 627-Z 7 22 7 Link SP
866 Vòng bi SKF 628/4-2Z 4 9 3.5 Link SP
867 Vòng bi SKF 628/5-2Z 5 11 4 Link SP
868 Vòng bi SKF 628/6-2Z 6 13 5 Link SP
869 Vòng bi SKF 628/7-2Z 7 14 5 Link SP
870 Vòng bi SKF 628/8-2RS1 8 16 5 Link SP
871 Vòng bi SKF 628/8-2Z 8 16 5 Link SP
872 Vòng bi SKF 628/9-2RS1 9 17 5 Link SP
873 Vòng bi SKF 628/9-2Z 9 17 5 Link SP
874 Vòng bi SKF 628/9-Z 9 17 5 Link SP
875 Vòng bi SKF 628-2RS1 8 24 8 Link SP
876 Vòng bi SKF 628-2Z 8 24 8 Link SP
877 Vòng bi SKF 629-2RSH 9 26 8 Link SP
878 Vòng bi SKF 629-2RSL 9 26 8 Link SP
879 Vòng bi SKF 629-2Z 9 26 8 Link SP
880 Vòng bi SKF 629-Z 9 26 8 Link SP
881 Vòng bi SKF 63/22 22 56 16 Link SP
882 Vòng bi SKF 630/8-2RS1 8 22 11 Link SP
883 Vòng bi SKF 63000-2RS1 10 26 12 Link SP
884 Vòng bi SKF 63001-2RS1 12 28 12 Link SP
885 Vòng bi SKF 63002-2RS1 15 32 13 Link SP
886 Vòng bi SKF 6300-2RSH 10 35 11 Link SP
887 Vòng bi SKF 6300-2Z 10 35 11 Link SP
888 Vòng bi SKF 63003-2RS1 17 35 14 Link SP
889 Vòng bi SKF 63005-2RS1 25 47 16 Link SP
890 Vòng bi SKF 63006-2RS1 30 55 19 Link SP
891 Vòng bi SKF 63007-2RS1 35 62 20 Link SP
892 Vòng bi SKF 63008-2RS1 40 68 21 Link SP
893 Vòng bi SKF 63009-2RS1 45 75 23 Link SP
894 Vòng bi SKF 6300-Z 10 35 11 Link SP
895 Vòng bi SKF 63010-2RS1 50 80 23 Link SP
896 Vòng bi SKF 6301-2RSH 12 37 12 Link SP
897 Vòng bi SKF 6301-2Z 12 37 12 Link SP
898 Vòng bi SKF 6301-RSH 12 37 12 Link SP
899 Vòng bi SKF 6301-Z 12 37 12 Link SP
900 Vòng bi SKF 6302-2RSH 15 42 13 Link SP
901 Vòng bi SKF 6302-2RSL 15 42 13 Link SP
902 Vòng bi SKF 6302-2Z 15 42 13 Link SP
903 Vòng bi SKF 6302-RSH 15 42 13 Link SP
904 Vòng bi SKF 6302-Z 15 42 13 Link SP
905 Vòng bi SKF 6303-2RSH 17 47 14 Link SP
906 Vòng bi SKF 6303-2Z 17 47 14 Link SP
907 Vòng bi SKF 6303-2ZNR 17 47 14 Link SP
908 Vòng bi SKF 6303-RSH 17 47 14 Link SP
909 Vòng bi SKF 6303-Z 17 47 14 Link SP
910 Vòng bi SKF 6304 ETN9 20 52 15 Link SP
911 Vòng bi SKF 6304 N 20 52 15 Link SP
912 Vòng bi SKF 6304 NR 20 52 15 Link SP
913 Vòng bi SKF 6304-2RSH 20 52 15 Link SP
914 Vòng bi SKF 6304-2RSL 20 52 15 Link SP
915 Vòng bi SKF 6304-2Z 20 52 15 Link SP
916 Vòng bi SKF 6304-2ZNR 20 52 15 Link SP
917 Vòng bi SKF 6304-RSH 20 52 15 Link SP
918 Vòng bi SKF 6304-Z 20 52 15 Link SP
919 Vòng bi SKF 6304-ZNR 20 52 15 Link SP
920 Vòng bi SKF 6305 ETN9 25 62 17 Link SP
921 Vòng bi SKF 6305 N 25 62 17 Link SP
922 Vòng bi SKF 6305 NR 25 62 17 Link SP
923 Vòng bi SKF 6305-2RS1 25 62 17 Link SP
924 Vòng bi SKF 6305-2RSH 25 62 17 Link SP
925 Vòng bi SKF 6305-2RZ 25 62 17 Link SP
926 Vòng bi SKF 6305-2Z 25 62 17 Link SP
927 Vòng bi SKF 6305-2ZNR 25 62 17 Link SP
928 Vòng bi SKF 6305-RS1 25 62 17 Link SP
929 Vòng bi SKF 6305-Z 25 62 17 Link SP
930 Vòng bi SKF 6305-ZNR 25 62 17 Link SP
931 Vòng bi SKF 6306 N 30 72 19 Link SP
932 Vòng bi SKF 6306 NR 30 72 19 Link SP
933 Vòng bi SKF 6306-2RS1 30 72 19 Link SP
934 Vòng bi SKF 6306-2RZ 30 72 19 Link SP
935 Vòng bi SKF 6306-2Z 30 72 19 Link SP
936 Vòng bi SKF 6306-2ZNR 30 72 19 Link SP
937 Vòng bi SKF 6306-RS1 30 72 19 Link SP
938 Vòng bi SKF 6306-Z 30 72 19 Link SP
939 Vòng bi SKF 6306-ZNR 30 72 19 Link SP
940 Vòng bi SKF 6307 N 35 80 21 Link SP
941 Vòng bi SKF 6307 NR 35 80 21 Link SP
942 Vòng bi SKF 6307-2RS1 35 80 21 Link SP
943 Vòng bi SKF 6307-2Z 35 80 21 Link SP
944 Vòng bi SKF 6307-RS1 35 80 21 Link SP
945 Vòng bi SKF 6307-Z 35 80 21 Link SP
946 Vòng bi SKF 6307-ZNR 35 80 21 Link SP
947 Vòng bi SKF 6308 N 40 90 23 Link SP
948 Vòng bi SKF 6308 NR 40 90 23 Link SP
949 Vòng bi SKF 6308-2RS1 40 90 23 Link SP
950 Vòng bi SKF 6308-2RSH 40 90 23 Link SP
951 Vòng bi SKF 6308-2RZ 40 90 23 Link SP
952 Vòng bi SKF 6308-2Z 40 90 23 Link SP
953 Vòng bi SKF 6308-RS1 40 90 23 Link SP
954 Vòng bi SKF 6308-Z 40 90 23 Link SP
955 Vòng bi SKF 6308-ZNR 40 90 23 Link SP
956 Vòng bi SKF 6309 M 45 100 25 Link SP
957 Vòng bi SKF 6309 N 45 100 25 Link SP
958 Vòng bi SKF 6309 NR 45 100 25 Link SP
959 Vòng bi SKF 6309-2RS1 45 100 25 Link SP
960 Vòng bi SKF 6309-2RSH 45 100 25 Link SP
961 Vòng bi SKF 6309-2Z 45 100 25 Link SP
962 Vòng bi SKF 6309-2ZNR 45 100 25 Link SP
963 Vòng bi SKF 6309-RS1 45 100 25 Link SP
964 Vòng bi SKF 6309-Z 45 100 25 Link SP
965 Vòng bi SKF 6309-ZNR 45 100 25 Link SP
966 Vòng bi SKF 6310 N 50 110 27 Link SP
967 Vòng bi SKF 6310 NR 50 110 27 Link SP
968 Vòng bi SKF 6310-2RS1 50 110 27 Link SP
969 Vòng bi SKF 6310-2RSH 50 110 27 Link SP
970 Vòng bi SKF 6310-2Z 50 110 27 Link SP
971 Vòng bi SKF 6310-2ZNR 50 110 27 Link SP
972 Vòng bi SKF 6310-RS1 50 110 27 Link SP
973 Vòng bi SKF 6310-Z 50 110 27 Link SP
974 Vòng bi SKF 6310-ZNR 50 110 27 Link SP
975 Vòng bi SKF 6311 M 55 120 29 Link SP
976 Vòng bi SKF 6311 N 55 120 29 Link SP
977 Vòng bi SKF 6311 NR 55 120 29 Link SP
978 Vòng bi SKF 6311-2RS1 55 120 29 Link SP
979 Vòng bi SKF 6311-2RSH 55 120 29 Link SP
980 Vòng bi SKF 6311-2Z 55 120 29 Link SP
981 Vòng bi SKF 6311-2ZNR 55 120 29 Link SP
982 Vòng bi SKF 6311-RS1 55 120 29 Link SP
983 Vòng bi SKF 6311-Z 55 120 29 Link SP
984 Vòng bi SKF 6311-ZNR 55 120 29 Link SP
985 Vòng bi SKF 6312 NR 60 130 31 Link SP
986 Vòng bi SKF 6312-2RS1 60 130 31 Link SP
987 Vòng bi SKF 6312-2RSH 60 130 31 Link SP
988 Vòng bi SKF 6312-2Z 60 130 31 Link SP
989 Vòng bi SKF 6312-2ZNR 60 130 31 Link SP

Để mua được Vòng bi chính hãng: Quý khách hàng liên hệ với đại lý SKF tại Hà Nội
Công ty CP Thương mại và Công nghệ TST Việt Nam
Số 11/68 đường Trung kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: [email protected]
Mobile: 0988.920.565

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Hotline