Bộ chia mỡ Lincoln VSL


Bộ chia mỡ Lincoln VSL
Bộ chia VSL được sử dụng trong các hệ thống bôi trơn dòng kép

Liên hệ

Spread the love
Bộ chia mỡ LinColn VSL

Bộ chia mỡ Lincoln VSL
Bộ chia VSL được sử dụng trong các hệ thống bôi trơn dòng kép
Các bộ phận của bộ chia VSL bằng thép mạ kẽm, bền được thiết kế cho các hệ thống dòng kép với áp suất lên đến 400 bar (5800 psi). Các thiết bị đo lường này có sẵn với tối đa tám ổ cắm và mỗi cặp ổ cắm được trang bị một chốt chỉ báo để theo dõi trực quan. Ngoài ra, các thiết bị đo VSL có sẵn với các công tắc tiệm cận ít mài mòn, hoặc máy dò piston, để theo dõi điện. Các tính năng bổ sung bao gồm vật liệu chống gỉ.

Tính năng và lợi ích của bộ chia mỡ Lincoln VSL
• Dễ dàng chuyển cổng với vít bên ngoài để kết hợp
• Kết cấu khối rắn để có độ bền và trao đổi không có lỗi
• Hoạt động hiệu quả trong nhiều nhiệt độ
• Dễ dàng giám sát
Các ứng dụng của bộ chia mỡ Lincoln VSL
• Nhà máy xi măng
• Máy đào khai thác
• Nhà máy thép

Thông tin đặt hàng
VSL thép Carbon mạ

Ký hiệu đặt hàng Số đầu ra Vật liệu Bộ phận hiển thị và giám sát
BSPP NPTF
620-40062-1 620-40062-2 1 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR
620-40062-3 620-40062-4 2 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR
620-40062-5 620-40062-6 3 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR
620-40062-7 620-40062-8 4 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR
620-40064-1 620-40064-2 5 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR
620-40064-3 620-40064-4 6 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR
620-40064-5 620-40064-6 7 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR
620-40064-7 620-40064-8 8 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR
620-40527-1 1 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; FKM U-cup seal
620-40526-1 620-40937-2 2 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; FKM U-cup seal
620-40526-9 3 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; FKM U-cup seal
620-40526-4 620-40937-4 4 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; FKM U-cup seal
620-40526-5 5 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; FKM U-cup seal
620-40526-6 620-40937-6 6 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; FKM U-cup seal
620-40526-7 7 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; FKM U-cup seal
620-40526-8 620-40937-8 8 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; FKM U-cup seal
620-40853-1 1 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Piston detector NP
620-40853-2 2 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Piston detector NP
620-40853-3 3 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Piston detector NP
620-40853-4 4 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Piston detector NP
620-40853-5 5 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Piston detector NP
620-40853-6 6 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Piston detector NP
620-40853-7 7 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Piston detector NP
620-40853-8 8 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Piston detector NP
620-40637-2 2 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Adapter for limit switch KA
620-40637-4 4 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Adapter for limit switch KA
620-40637-6 6 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Adapter for limit switch KA
620-40637-8 8 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Adapter for limit switch KA
620-40068-1 620-40068-2 1 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Limit switch KS
620-40068-3 620-40068-4 2 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Limit switch KS
620-40068-5 620-40068-6 3 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Limit switch KS
620-40068-7 620-40068-8 4 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Limit switch KS
620-40069-1 620-40069-2 5 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Limit switch KS
620-40069-3 620-40069-4 6 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Limit switch KS
620-40069-5 620-40069-6 7 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Limit switch KS
620-40069-7 620-40069-8 8 Thép mạ Indicator pin adjustable output KR; Limit switch KS
Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Hotline