Sổ tay tra cứu vòng bi SKF GC 6000(V)

Ấn bản Tài liệu ổ lăn tổng hợp trước kia của SKF được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng kể từ năm 1989. Từ đó đến nay, nó đã được dịch ra 16 thứ tiếng và 1 triệu quyển đã được phân phối trên khắp thế giới. “Lý thuyết mới về tuổi thọ” của ổ lăn được giới thiệu trong tài liệu trước đây đã trở thành tiêu chuẩn kỹ thuật mới chính yếu cho ngành công nghiệp chế tạo vòng bi. Được giới chuyên mo công nhận và sử dụng rộng rãi  nên Tài liệu Ổ Lăn Tổng hợp của SKF thường được xem như là một cơ sở dữ liệu tham khảo chủ yếu về ổ lăn trong tất cả các ngành công nghiệp.

Tải xuống (PDF, 62.07MB)

GIỎ HÀNG
close
Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Hotline