Dụng cụ căn chỉnh máy: TMAS


Để căn chỉnh máy móc theo phương thẳng đứng chính xác

Điều chỉnh máy chính xác là một yếu tố cần thiết của bất kỳ quá trình căn chỉnh nào. Mỗi bộ miếng chêm cắt sẵn một rãnh của SKF cung cấp sự kết hợp của các kích thước và / hoặc độ dày miếng chêm phổ biến. 

Liên hệ

Dụng cụ căn chỉnh máy: TMAS 75-040

Để căn chỉnh máy móc theo phương thẳng đứng chính xác

Điều chỉnh máy chính xác là một yếu tố cần thiết của bất kỳ quá trình căn chỉnh nào. Mỗi bộ miếng chêm cắt sẵn một rãnh của SKF cung cấp sự kết hợp của các kích thước và / hoặc độ dày miếng chêm phổ biến. 

TMAS 50/KIT

  • Làm bằng thép không gỉ chất lượng cao, cho phép tái sử dụng
  • Dễ dàng lắp vào và tháo ra
  • Dung sai nhỏ cho phép  căn chỉnh chính xác
  • Độ dày được đánh dấu rõ ràng trên mỗi miếng đệm
Bộ căn chỉnh TMAS 50
TMAS 50/KIT
Ký hiệu TMAS 50/KIT
Kích cỡ Shim (mm) 50×50 mm
Số lượng Shim trên chiều dày 20  20 10
Chiều dày (mm) 0,05 0,40 2,00
0,10 0,50
0,20 0,70
0,25 1,00
 
Bộ căn chỉnh TMAS 75
Bộ căn chỉnh TMAS 75
 
Ký hiệu TMAS 75/KIT
Kích cỡ Shim (mm) 75×75 mm
Số lượng Shim trên chiều dày 20 20 10
Chiều dày (mm) 0,05 0,40 2,00
0,10 0,50
0,20 0,70
0,25 1,00
Bộ căn chỉnh TMAS 100
Bộ căn chỉnh TMAS 100
Ký hiệu TMAS 100/KIT
Kích cỡ Shim (mm) 100×100 mm
Số lượng Shim trên chiều dày 20 20 10
Chiều dày (mm) 0,05 0,40 2,00
0,10 0,50
0,20 0,70
0,25 1,00
Bộ căn chỉnh TMAS 340
Bộ căn chỉnh TMAS 340
Ký hiệu TMAS 340
Kích cỡ Shim (mm) 100×100 mm
125×125 mm
Số lượng Shim trên chiều dày 20 20 10
Chiều dày (mm) 0,05 0,40 2,00
0,10 0,50
0,20 0,70
Bộ căn chỉnh TMAS 360
 Bộ căn chỉnh TMAS 360
Ký hiệu TMAS 360
Kích cỡ Shim (mm) 50×50 mm
75×75 mm
100×100 mm
Số lượng Shim trên chiều dày 20 20
Chiều dày (mm) 0,05 0,50
0,10 1,00
0,25 2,00
Bộ căn chỉnh TMAS 380
Bộ căn chỉnh TMAS 380
Ký hiệu TMAS 380
Kích cỡ Shim (mm) 50×50 mm
75×75 mm
Số lượng Shim trên chiều dày 20 20 20
Chiều dày (mm) 0,05 0,25 0,70
0,10 0,40 1,00
0,20 0,50 2,00
0,25 2,00
Bộ căn chỉnh TMAS 510
Bộ căn chỉnh TMAS 510
Ký hiệu TMAS 380
Kích cỡ Shim (mm) 50×50 mm
75×75 mm
Số lượng Shim trên chiều dày 20 20 20
Chiều dày (mm) 0,05 0,25 0,70
0,10 0,40 1,00
0,20 0,50 2,00
0,25 2,00
Bộ căn chỉnh TMAS 720
Bộ căn chỉnh TMAS 720
Ký hiệu TMAS 720
Kích thước Shim (mm) 50×50 mm
75×75 mm
Số lượng trên loại chiều dày 20 20 20
Chiều dày (mm) 0,05 0,25 0,70
0,10 0,40 1,00
0,20 0,50 2,00
Kích thước Shim (mm) 100×100 mm
125×125 mm
Số lượng trên loại chiều dày 20 20 10
Chiều dày (mm) 0,05 0,40 2,00
0,10 0,50
0,20 0,70
0,25 1,00
Danh mục: Từ khóa: ,
SHOPPING CART
close
Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Hotline