Hướng dẫn lắp đặt phớt chặn dầu

Spread the love

Hướng dẫn lắp đặt phớt chặn dầu

Lắp đặt phớt V-Ring
Làm sạch bề mặt trục và mặt tựa, không dính dầu
Thoa nhẹ một lớp dầu silicone lên mặt tựa hay phớt
Lắp vào bằng tay
Kéo V-ring vào trục (có thể kéo dãn đến 2,5 lần đường kính của V-Ring)
Kích thước lớn (500mm) có thể dùng dụng cụ đưa vào trục và phớt để kéo dễ dàng
Lắp đúng khoảng cách B1 (theo quy định của từng NSX)

 

Các dạng hỏng thường gặp khi lắp – Do trục có gờ sắc
Các dấu hiệu
Bị rỉ dầu nhanh chóng, có thể nhìn thấy vết cắt trên lưỡi phớt
Các nguyên nhân
Có gờ sắc trên trục (rãnh chốt, then) làm rách lưỡi phớt
Cạnh sắc ở đầu trục hoặc thân ổ
Làm lại trục, thân ổ

Các dạng hỏng thường gặp khi lắp – phớt bị lệch
Các dấu hiệu
Bị rỉ dầu nhanh chóng
Lưỡi phớt mòn nhiều / ít
Trục mòn rộng hơn
Các nguyên nhân
Lực lắp không đều
Thân ổ không có mép dẫn hướng, bị lệch khi lắp
Phớt không vuông góc với trục
Thực hiện đúng quá trình lắp

 

 

Các dạng hỏng thường gặp khi lắp – vỏ ngoài bị móp
Các dấu hiệu
Bị rỉ dầu ngay
Phần vỏ nhìn thấy bị móp
Lưỡi phớt bị nâng khỏi trục
Các nguyên nhân
Không tác dụng lực lắp lên đường kính ngoài của phớt
Thực hiện đúng quá trình lắp
Sử dụng đúng dụng cụ
Lực ép đồng đều trên đường kính ngoài

Danh mục phớt SKF HMSA10 RG (phần 5)
 
Tt Ký hiệu SKF d1[mm] D[mm] b[mm] Bản vẽ
401 52X100X10 HMSA10 RG 52 100 10 Lấy bản vẽ
402 55X68X8 HMSA10 RG 55 68 8 Lấy bản vẽ
403 55X70X8 HMSA10 RG 55 70 8 Lấy bản vẽ
404 55X70X10 HMSA10 RG 55 70 10 Lấy bản vẽ
405 55X72X8 HMSA10 RG 55 72 8 Lấy bản vẽ
406 55X72X10 HMSA10 RG 55 72 10 Lấy bản vẽ
407 55X75X8 HMSA10 RG 55 75 8 Lấy bản vẽ
408 55X75X10 HMSA10 RG 55 75 10 Lấy bản vẽ
409 55X78X10 HMSA10 RG 55 78 10 Lấy bản vẽ
410 55X78X12 HMSA10 RG 55 78 12 Lấy bản vẽ
411 55X80X8 HMSA10 RG 55 80 8 Lấy bản vẽ
412 55X80X10 HMSA10 RG 55 80 10 Lấy bản vẽ
413 55X85X8 HMSA10 RG 55 85 8 Lấy bản vẽ
414 55X85X10 HMSA10 RG 55 85 10 Lấy bản vẽ
415 55X90X8 HMSA10 RG 55 90 8 Lấy bản vẽ
416 55X90X10 HMSA10 RG 55 90 10 Lấy bản vẽ
417 55X100X8 HMSA10 RG 55 100 8 Lấy bản vẽ
418 55X100X10 HMSA10 RG 55 100 10 Lấy bản vẽ
419 55X100X12 HMSA10 RG 55 100 12 Lấy bản vẽ
420 56X72X8 HMSA10 RG 56 72 8 Lấy bản vẽ
421 57X67X7 HMSA10 RG 57 67 7 Lấy bản vẽ
422 58X72X8 HMSA10 RG 58 72 8 Lấy bản vẽ
423 58X80X8 HMSA10 RG 58 80 8 Lấy bản vẽ
424 58X80X10 HMSA10 RG 58 80 10 Lấy bản vẽ
425 58X80X12 HMSA10 RG 58 80 12 Lấy bản vẽ
426 60X72X8 HMSA10 RG 60 72 8 Lấy bản vẽ
427 60X75X8 HMSA10 RG 60 75 8 Lấy bản vẽ
428 60X80X7 HMSA10 RG 60 80 7 Lấy bản vẽ
429 60X80X8 HMSA10 RG 60 80 8 Lấy bản vẽ
430 60X80X10 HMSA10 RG 60 80 10 Lấy bản vẽ
431 60X82X12 HMSA10 RG 60 82 12 Lấy bản vẽ
432 60X85X8 HMSA10 RG 60 85 8 Lấy bản vẽ
433 60X85X10 HMSA10 RG 60 85 10 Lấy bản vẽ
434 60X90X8 HMSA10 RG 60 90 8 Lấy bản vẽ
435 60X90X9 HMSA10 RG 60 90 9 Lấy bản vẽ
436 60X90X10 HMSA10 RG 60 90 10 Lấy bản vẽ
437 60X95X10 HMSA10 RG 60 95 10 Lấy bản vẽ
438 60X100X10 HMSA10 RG 60 100 10 Lấy bản vẽ
439 60X110X8 HMSA10 RG 60 110 8 Lấy bản vẽ
440 60X110X10 HMSA10 RG 60 110 10 Lấy bản vẽ
441 60X110X12 HMSA10 RG 60 110 12 Lấy bản vẽ
442 62X80X10 HMSA10 RG 62 80 10 Lấy bản vẽ
443 62X85X10 HMSA10 RG 62 85 10 Lấy bản vẽ
444 62X90X10 HMSA10 RG 62 90 10 Lấy bản vẽ
445 62X90X12 HMSA10 RG 62 90 12 Lấy bản vẽ
446 62X120X12 HMSA10 RG 62 120 12 Lấy bản vẽ
447 63X85X10 HMSA10 RG 63 85 10 Lấy bản vẽ
448 63X90X10 HMSA10 RG 63 90 10 Lấy bản vẽ
449 64X80X8 HMSA10 RG 64 80 8 Lấy bản vẽ
450 65X80X8 HMSA10 RG 65 80 8 Lấy bản vẽ
451 65X85X8 HMSA10 RG 65 85 8 Lấy bản vẽ
452 65X85X10 HMSA10 RG 65 85 10 Lấy bản vẽ
453 65X88X12 HMSA10 RG 65 88 12 Lấy bản vẽ
454 65X90X7 HMSA10 RG 65 90 7 Lấy bản vẽ
455 65X90X10 HMSA10 RG 65 90 10 Lấy bản vẽ
456 65X95X10 HMSA10 RG 65 95 10 Lấy bản vẽ
457 65X100X10 HMSA10 RG 65 100 10 Lấy bản vẽ
458 65X100X12 HMSA10 RG 65 100 12 Lấy bản vẽ
459 65X110X10 HMSA10 RG 65 110 10 Lấy bản vẽ
460 65X120X10 HMSA10 RG 65 120 10 Lấy bản vẽ
461 65X120X12 HMSA10 RG 65 120 12 Lấy bản vẽ
462 65X140X12 HMSA10 RG 65 140 12 Lấy bản vẽ
463 68X90X10 HMSA10 RG 68 90 10 Lấy bản vẽ
464 70X85X8 HMSA10 RG 70 85 8 Lấy bản vẽ
465 70X90X10 HMSA10 RG 70 90 10 Lấy bản vẽ
466 70X90X12 HMSA10 RG 70 90 12 Lấy bản vẽ
467 70X92X12 HMSA10 RG 70 92 12 Lấy bản vẽ
468 70X95X10 HMSA10 RG 70 95 10 Lấy bản vẽ
469 70X100X10 HMSA10 RG 70 100 10 Lấy bản vẽ
470 70X110X8 HMSA10 RG 70 110 8 Lấy bản vẽ
471 70X110X10 HMSA10 RG 70 110 10 Lấy bản vẽ
472 70X110X12 HMSA10 RG 70 110 12 Lấy bản vẽ
473 70X110X13 HMSA10 RG 70 110 13 Lấy bản vẽ
474 70X120X10 HMSA10 RG 70 120 10 Lấy bản vẽ
475 70X125X12 HMSA10 RG 70 125 12 Lấy bản vẽ
476 70X130X10 HMSA10 RG 70 130 10 Lấy bản vẽ
477 70X150X12 HMSA10 RG 70 150 12 Lấy bản vẽ
478 72X90X10 HMSA10 RG 72 90 10 Lấy bản vẽ
479 72X95X10 HMSA10 RG 72 95 10 Lấy bản vẽ
480 72X95X12 HMSA10 RG 72 95 12 Lấy bản vẽ
481 72X100X10 HMSA10 RG 72 100 10 Lấy bản vẽ
482 72X140X10 HMSA10 RG 72 140 10 Lấy bản vẽ
483 72X140X12 HMSA10 RG 72 140 12 Lấy bản vẽ
484 75X90X10 HMSA10 RG 75 90 10 Lấy bản vẽ
485 75X95X10 HMSA10 RG 75 95 10 Lấy bản vẽ
486 75X95X12 HMSA10 RG 75 95 12 Lấy bản vẽ
487 75X100X10 HMSA10 RG 75 100 10 Lấy bản vẽ
488 75X100X12 HMSA10 RG 75 100 12 Lấy bản vẽ
489 75X105X10 HMSA10 RG 75 105 10 Lấy bản vẽ
490 75X110X12 HMSA10 RG 75 110 12 Lấy bản vẽ
491 75X115X10 HMSA10 RG 75 115 10 Lấy bản vẽ
492 75X115X13 HMSA10 RG 75 115 13 Lấy bản vẽ
493 75X120X12 HMSA10 RG 75 120 12 Lấy bản vẽ
494 75X130X12 HMSA10 RG 75 130 12 Lấy bản vẽ
495 78X100X10 HMSA10 RG 78 100 10 Lấy bản vẽ
496 80X95X10 HMSA10 RG 80 95 10 Lấy bản vẽ
497 80X100X10 HMSA10 RG 80 100 10 Lấy bản vẽ
498 80X100X12 HMSA10 RG 80 100 12 Lấy bản vẽ
499 80X105X10 HMSA10 RG 80 105 10 Lấy bản vẽ
500 80X110X10 HMSA10 RG 80 110 10 Lấy bản vẽ

Công ty TST Việt Nam hiện nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm chính hãng của SKF như: Vòng bi cầuVòng bi đũagối đỡ SKFphớt chặn dầu SKFdây đai truyền độngxích tải công nghiệpphớt thủy lực SKFmáy gia nhiệt vòng bimỡ bôi trơn SKFsúng bơm mỡ,… với chất lượng tốt mà giá thành lại vô cùng phải chăng.

TST Việt Nam sẽ mang đến cho quý khách hàng sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất.
Hy vọng bài viết Phớt chặn dầu SKF trên giúp quý khách hàng biết thêm và sử dụng các sản phẩm cũng như phần mềm và dụng cụ của SKF vào công việc hiệu quả Và lựa chọn được đơn vị cung cấp sản phẩm uy tín. Nếu có nhu cầu mua sản phẩm chính hãng với mức giá ưu đãi nhất, quý khách hàng có thể liên hệ ngay với TST Việt Nam.

Nút Liên Hệ

TST Việt Nam – Đại lý ủy quyền SKF tại VN

Hotline: Mr Tạo: 0988 920 565 – 024.6269.8688
Địa chỉ: Số 11 ngõ 68 Đường Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/vongbiskfvietnam
Website: https://vongbicongnghiep.vn/

Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Hotline