phớt chịu nhiệt SKF HMSA10 V

Spread the love

Tác dụng của phớt chặn dầu là bảo vệ ổ lăn và các thiết bị xoay

Giữ mỡ bôi trơn và các loại chất bôi trơn dạng cứng khác.
Giữ dầu bôi trơn và các loại chất bôi trơn dạng lỏng khác.
Giữ mỡ và ngăn cách hai môi trường khác nhau.
Tránh tạp chất trộn vào chất bôi trơn.

Nguyên nhân hỏng hóc vòng bi theo thống kê:
– 36% do thiếu mỡ bôi trơn.
– 14% cho mỡ bị nhiễm bẩn.
– 34% do nguyên nhân mỏi của vật liệu.
– 16% nguyên nhân do lắp đặt.
Do vậy phớt chặn dầu có liên quan đến 50% hỏng của vòng bi.


Phớt chặn dầu chịu nhiệt HMSA10 V được chế tạo nhằm đảm bảo các khả năng làm kín, giữ mỡ và ngăn chặn nhiễm bẩn từ bên ngoài vào. Ngoài ra phớt chặn dầu chịu nhiệt  HMSA10 V còn đảm bảo khả năng làm kín khi vận dưới điều kiện khắc nghiệt, bao gồm do nhiệt độ, do áp lực … Khả năng làm chịu nhiệt độ của phớt phớt chặn dầu chịu nhiệt  HMSA10 V lên tới 225 độ C.

Vật liệu chế tạo môi phớt HMSA10 V: Cao su Fluor FKM-VITON, màu vàng nâu

Ưu điểm:

Khả năng chịu hóa chất và dầu rất tốt
Chịu được nhiệt độ cao
Có thể chạy khô ở mức độ nhẹ.
Nhược điểm:
Giá thành cao
Khó gia công
Khả năng chịu nhiệt độ thấp không tốt.

Danh mục phớt chặn dầu chịu nhiệt SKF (phần 1)

Tt Ký hiệu SKF d1[mm] D[mm] b[mm] Bản vẽ
1 Phớt chặn dầu SKF 6X16X5 HMSA10 V 6 16 5 Link bản vẽ
2 Phớt chặn dầu SKF 6X16X7 HMSA10 V 6 16 7 Link bản vẽ
3 Phớt chặn dầu SKF 6X22X7 HMSA10 V 6 22 7 Link bản vẽ
4 Phớt chặn dầu SKF 7X22X7 HMSA10 V 7 22 7 Link bản vẽ
5 Phớt chặn dầu SKF 8X18X5 HMSA10 V 8 18 5 Link bản vẽ
6 Phớt chặn dầu SKF 8X18X7 HMSA10 V 8 18 7 Link bản vẽ
7 Phớt chặn dầu SKF 8X22X7 HMSA10 V 8 22 7 Link bản vẽ
8 Phớt chặn dầu SKF 8X24X7 HMSA10 V 8 24 7 Link bản vẽ
9 Phớt chặn dầu SKF 9X22X7 HMSA10 V 9 22 7 Link bản vẽ
10 Phớt chặn dầu SKF 10X20X6 HMSA10 V 10 20 6 Link bản vẽ
11 Phớt chặn dầu SKF 10X20X7 HMSA10 V 10 20 7 Link bản vẽ
12 Phớt chặn dầu SKF 10X22X7 HMSA10 V 10 22 7 Link bản vẽ
13 Phớt chặn dầu SKF 10X24X7 HMSA10 V 10 24 7 Link bản vẽ
14 Phớt chặn dầu SKF 10X25X7 HMSA10 V 10 25 7 Link bản vẽ
15 Phớt chặn dầu SKF 10X26X7 HMSA10 V 10 26 7 Link bản vẽ
16 Phớt chặn dầu SKF 10X30X7 HMSA10 V 10 30 7 Link bản vẽ
17 Phớt chặn dầu SKF 12X22X5 HMSA10 V 12 22 5 Link bản vẽ
18 Phớt chặn dầu SKF 12X22X6 HMSA10 V 12 22 6 Link bản vẽ
19 Phớt chặn dầu SKF 12X22X7 HMSA10 V 12 22 7 Link bản vẽ
20 Phớt chặn dầu SKF 12X24X7 HMSA10 V 12 24 7 Link bản vẽ
21 Phớt chặn dầu SKF 12X25X7 HMSA10 V 12 25 7 Link bản vẽ
22 Phớt chặn dầu SKF 12X28X7 HMSA10 V 12 28 7 Link bản vẽ
23 Phớt chặn dầu SKF 12X30X7 HMSA10 V 12 30 7 Link bản vẽ
24 Phớt chặn dầu SKF 12X32X7 HMSA10 V 12 32 7 Link bản vẽ
25 Phớt chặn dầu SKF 12X37X7 HMSA10 V 12 37 7 Link bản vẽ
26 Phớt chặn dầu SKF 13X26X7 HMSA10 V 13 26 7 Link bản vẽ
27 Phớt chặn dầu SKF 14X24X7 HMSA10 V 14 24 7 Link bản vẽ
28 Phớt chặn dầu SKF 14X25X5 HMSA10 V 14 25 5 Link bản vẽ
29 Phớt chặn dầu SKF 14X28X7 HMSA10 V 14 28 7 Link bản vẽ
30 Phớt chặn dầu SKF 14X30X7 HMSA10 V 14 30 7 Link bản vẽ
31 Phớt chặn dầu SKF 15X25X5 HMSA10 V 15 25 5 Link bản vẽ
32 Phớt chặn dầu SKF 15X25X6 HMSA10 V 15 25 6 Link bản vẽ
33 Phớt chặn dầu SKF 15X26X7 HMSA10 V 15 26 7 Link bản vẽ
34 Phớt chặn dầu SKF 15X30X7 HMSA10 V 15 30 7 Link bản vẽ
35 Phớt chặn dầu SKF 15X32X7 HMSA10 V 15 32 7 Link bản vẽ
36 Phớt chặn dầu SKF 15X35X7 HMSA10 V 15 35 7 Link bản vẽ
37 Phớt chặn dầu SKF 15X40X7 HMSA10 V 15 40 7 Link bản vẽ
38 Phớt chặn dầu SKF 15X40X10 HMSA10 V 15 40 10 Link bản vẽ
39 Phớt chặn dầu SKF 16X28X7 HMSA10 V 16 28 7 Link bản vẽ
40 Phớt chặn dầu SKF 16X30X7 HMSA10 V 16 30 7 Link bản vẽ
41 Phớt chặn dầu SKF 16X32X7 HMSA10 V 16 32 7 Link bản vẽ
42 Phớt chặn dầu SKF 16X35X7 HMSA10 V 16 35 7 Link bản vẽ
43 Phớt chặn dầu SKF 16X47X7 HMSA10 V 16 47 7 Link bản vẽ
44 Phớt chặn dầu SKF 17X28X7 HMSA10 V 17 28 7 Link bản vẽ
45 Phớt chặn dầu SKF 17X29X5 HMSA10 V 17 29 5 Link bản vẽ
46 Phớt chặn dầu SKF 17X30X7 HMSA10 V 17 30 7 Link bản vẽ
47 Phớt chặn dầu SKF 17X32X7 HMSA10 V 17 32 7 Link bản vẽ
48 Phớt chặn dầu SKF 17X35X7 HMSA10 V 17 35 7 Link bản vẽ
49 Phớt chặn dầu SKF 17X37X7 HMSA10 V 17 37 7 Link bản vẽ
50 Phớt chặn dầu SKF 17X40X7 HMSA10 V 17 40 7 Link bản vẽ
51 Phớt chặn dầu SKF 17X40X10 HMSA10 V 17 40 10 Link bản vẽ
52 Phớt chặn dầu SKF 17X47X7 HMSA10 V 17 47 7 Link bản vẽ
53 Phớt chặn dầu SKF 17X47X10 HMSA10 V 17 47 10 Link bản vẽ
54 Phớt chặn dầu SKF 18X28X7 HMSA10 V 18 28 7 Link bản vẽ
55 Phớt chặn dầu SKF 18X30X6 HMSA10 V 18 30 6 Link bản vẽ
56 Phớt chặn dầu SKF 18X30X7 HMSA10 V 18 30 7 Link bản vẽ
57 Phớt chặn dầu SKF 18X32X7 HMSA10 V 18 32 7 Link bản vẽ
58 Phớt chặn dầu SKF 18X35X7 HMSA10 V 18 35 7 Link bản vẽ
59 Phớt chặn dầu SKF 18X40X7 HMSA10 V 18 40 7 Link bản vẽ
60 Phớt chặn dầu SKF 18X47X10 HMSA10 V 18 47 10 Link bản vẽ
61 Phớt chặn dầu SKF 19X30X7 HMSA10 V 19 30 7 Link bản vẽ
62 Phớt chặn dầu SKF 19X30X8 HMSA10 V 19 30 8 Link bản vẽ
63 Phớt chặn dầu SKF 19X32X7 HMSA10 V 19 32 7 Link bản vẽ
64 Phớt chặn dầu SKF 19X42X6 HMSA10 V 19 42 6 Link bản vẽ
65 Phớt chặn dầu SKF 20X30X5 HMSA10 V 20 30 5 Link bản vẽ
66 Phớt chặn dầu SKF 20X30X7 HMSA10 V 20 30 7 Link bản vẽ
67 Phớt chặn dầu SKF 20X32X6 HMSA10 V 20 32 6 Link bản vẽ
68 Phớt chặn dầu SKF 20X32X7 HMSA10 V 20 32 7 Link bản vẽ
69 Phớt chặn dầu SKF 20X34X7 HMSA10 V 20 34 7 Link bản vẽ
70 Phớt chặn dầu SKF 20X35X6 HMSA10 V 20 35 6 Link bản vẽ
71 Phớt chặn dầu SKF 20X35X7 HMSA10 V 20 35 7 Link bản vẽ
72 Phớt chặn dầu SKF 20X35X8 HMSA10 V 20 35 8 Link bản vẽ
73 Phớt chặn dầu SKF 20X35X10 HMSA10 V 20 35 10 Link bản vẽ
74 Phớt chặn dầu SKF 20X36X7 HMSA10 V 20 36 7 Link bản vẽ
75 Phớt chặn dầu SKF 20X37X7 HMSA10 V 20 37 7 Link bản vẽ
76 Phớt chặn dầu SKF 20X38X7 HMSA10 V 20 38 7 Link bản vẽ
77 Phớt chặn dầu SKF 20X40X7 HMSA10 V 20 40 7 Link bản vẽ
78 Phớt chặn dầu SKF 20X40X10 HMSA10 V 20 40 10 Link bản vẽ
79 Phớt chặn dầu SKF 20X42X10 HMSA10 V 20 42 10 Link bản vẽ
80 Phớt chặn dầu SKF 20X45X7 HMSA10 V 20 45 7 Link bản vẽ
81 Phớt chặn dầu SKF 20X47X7 HMSA10 V 20 47 7 Link bản vẽ
82 Phớt chặn dầu SKF 20X47X10 HMSA10 V 20 47 10 Link bản vẽ
83 Phớt chặn dầu SKF 20X52X7 HMSA10 V 20 52 7 Link bản vẽ
84 Phớt chặn dầu SKF 20X52X10 HMSA10 V 20 52 10 Link bản vẽ
93 Phớt chặn dầu SKF 20X30X5 HMSA10 V 20 30 5 Link bản vẽ
94 Phớt chặn dầu SKF 20X30X7 HMSA10 V 20 30 7 Link bản vẽ
95 Phớt chặn dầu SKF 20X32X6 HMSA10 V 20 32 6 Link bản vẽ
96 Phớt chặn dầu SKF 20X32X7 HMSA10 V 20 32 7 Link bản vẽ
97 Phớt chặn dầu SKF 20X34X7 HMSA10 V 20 34 7 Link bản vẽ
98 Phớt chặn dầu SKF 20X35X6 HMSA10 V 20 35 6 Link bản vẽ
99 Phớt chặn dầu SKF 20X35X7 HMSA10 V 20 35 7 Link bản vẽ
100 Phớt chặn dầu SKF 20X35X8 HMSA10 V 20 35 8 Link bản vẽ
101 Phớt chặn dầu SKF 20X35X10 HMSA10 V 20 35 10 Link bản vẽ
102 Phớt chặn dầu SKF 20X36X7 HMSA10 V 20 36 7 Link bản vẽ
103 Phớt chặn dầu SKF 20X37X7 HMSA10 V 20 37 7 Link bản vẽ
104 Phớt chặn dầu SKF 20X38X7 HMSA10 V 20 38 7 Link bản vẽ
105 Phớt chặn dầu SKF 20X40X7 HMSA10 V 20 40 7 Link bản vẽ
106 Phớt chặn dầu SKF 20X40X10 HMSA10 V 20 40 10 Link bản vẽ
107 Phớt chặn dầu SKF 20X42X10 HMSA10 V 20 42 10 Link bản vẽ
108 Phớt chặn dầu SKF 20X45X7 HMSA10 V 20 45 7 Link bản vẽ
109 Phớt chặn dầu SKF 20X47X7 HMSA10 V 20 47 7 Link bản vẽ
110 Phớt chặn dầu SKF 20X47X10 HMSA10 V 20 47 10 Link bản vẽ
111 Phớt chặn dầu SKF 20X52X7 HMSA10 V 20 52 7 Link bản vẽ
112 Phớt chặn dầu SKF 20X52X10 HMSA10 V 20 52 10 Link bản vẽ
85 Phớt chặn dầu SKF 21X35X7 HMSA10 V 21 35 7 Link bản vẽ
86 Phớt chặn dầu SKF 21X40X7 HMSA10 V 21 40 7 Link bản vẽ
113 Phớt chặn dầu SKF 21X35X7 HMSA10 V 21 35 7 Link bản vẽ
114 Phớt chặn dầu SKF 21X40X7 HMSA10 V 21 40 7 Link bản vẽ
87 Phớt chặn dầu SKF 22X32X7 HMSA10 V 22 32 7 Link bản vẽ
88 Phớt chặn dầu SKF 22X35X7 HMSA10 V 22 35 7 Link bản vẽ
89 Phớt chặn dầu SKF 22X36X7 HMSA10 V 22 36 7 Link bản vẽ
90 Phớt chặn dầu SKF 22X38X8 HMSA10 V 22 38 8 Link bản vẽ
91 Phớt chặn dầu SKF 22X40X7 HMSA10 V 22 40 7 Link bản vẽ
92 Phớt chặn dầu SKF 22X40X10 HMSA10 V 22 40 10 Link bản vẽ
115 Phớt chặn dầu SKF 22X32X7 HMSA10 V 22 32 7 Link bản vẽ
116 Phớt chặn dầu SKF 22X35X7 HMSA10 V 22 35 7 Link bản vẽ
117 Phớt chặn dầu SKF 22X36X7 HMSA10 V 22 36 7 Link bản vẽ
118 Phớt chặn dầu SKF 22X38X8 HMSA10 V 22 38 8 Link bản vẽ
119 Phớt chặn dầu SKF 22X40X7 HMSA10 V 22 40 7 Link bản vẽ
120 Phớt chặn dầu SKF 22X40X10 HMSA10 V 22 40 10 Link bản vẽ
121 Phớt chặn dầu SKF 22X42X10 HMSA10 V 22 42 10 Link bản vẽ
122 Phớt chặn dầu SKF 22X45X7 HMSA10 V 22 45 7 Link bản vẽ
123 Phớt chặn dầu SKF 22X47X7 HMSA10 V 22 47 7 Link bản vẽ
124 Phớt chặn dầu SKF 22X62X10 HMSA10 V 22 62 10 Link bản vẽ
125 Phớt chặn dầu SKF 23X40X10 HMSA10 V 23 40 10 Link bản vẽ
126 Phớt chặn dầu SKF 24X35X7 HMSA10 V 24 35 7 Link bản vẽ
127 Phớt chặn dầu SKF 24X37X7 HMSA10 V 24 37 7 Link bản vẽ
128 Phớt chặn dầu SKF 24X40X7 HMSA10 V 24 40 7 Link bản vẽ
129 Phớt chặn dầu SKF 24X42X8 HMSA10 V 24 42 8 Link bản vẽ
130 Phớt chặn dầu SKF 24X47X7 HMSA10 V 24 47 7 Link bản vẽ
131 Phớt chặn dầu SKF 24X50X10 HMSA10 V 24 50 10 Link bản vẽ
132 Phớt chặn dầu SKF 24X62X10 HMSA10 V 24 62 10 Link bản vẽ
133 Phớt chặn dầu SKF 25X35X6 HMSA10 V 25 35 6 Link bản vẽ
134 Phớt chặn dầu SKF 25X35X7 HMSA10 V 25 35 7 Link bản vẽ
135 Phớt chặn dầu SKF 25X37X5 HMSA10 V 25 37 5 Link bản vẽ
136 Phớt chặn dầu SKF 25X37X6 HMSA10 V 25 37 6 Link bản vẽ
137 Phớt chặn dầu SKF 25X37X7 HMSA10 V 25 37 7 Link bản vẽ
138 Phớt chặn dầu SKF 25X38X7 HMSA10 V 25 38 7 Link bản vẽ
139 Phớt chặn dầu SKF 25X40X5 HMSA10 V 25 40 5 Link bản vẽ
140 Phớt chặn dầu SKF 25X40X7 HMSA10 V 25 40 7 Link bản vẽ
141 Phớt chặn dầu SKF 25X40X8 HMSA10 V 25 40 8 Link bản vẽ
142 Phớt chặn dầu SKF 25X40X10 HMSA10 V 25 40 10 Link bản vẽ
143 Phớt chặn dầu SKF 25X42X6 HMSA10 V 25 42 6 Link bản vẽ
144 Phớt chặn dầu SKF 25X42X7 HMSA10 V 25 42 7 Link bản vẽ
145 Phớt chặn dầu SKF 25X42X10 HMSA10 V 25 42 10 Link bản vẽ
146 Phớt chặn dầu SKF 25X45X7 HMSA10 V 25 45 7 Link bản vẽ
147 Phớt chặn dầu SKF 25X45X8 HMSA10 V 25 45 8 Link bản vẽ
148 Phớt chặn dầu SKF 25X45X10 HMSA10 V 25 45 10 Link bản vẽ
149 Phớt chặn dầu SKF 25X46X7 HMSA10 V 25 46 7 Link bản vẽ
150 Phớt chặn dầu SKF 25X47X7 HMSA10 V 25 47 7 Link bản vẽ

Công ty TST Việt Nam hiện nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm chính hãng của SKF như: Vòng bi cầuVòng bi đũagối đỡ SKFphớt chặn dầu SKFdây đai truyền độngxích tải công nghiệpphớt thủy lực SKFmáy gia nhiệt vòng bimỡ bôi trơn SKFsúng bơm mỡ,… với chất lượng tốt mà giá thành lại vô cùng phải chăng.

TST Việt Nam sẽ mang đến cho quý khách hàng sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất.
Hy vọng bài viết Phớt chặn dầu SKF trên giúp quý khách hàng biết thêm và sử dụng các sản phẩm cũng như phần mềm và dụng cụ của SKF vào công việc hiệu quả Và lựa chọn được đơn vị cung cấp sản phẩm uy tín. Nếu có nhu cầu mua sản phẩm chính hãng với mức giá ưu đãi nhất, quý khách hàng có thể liên hệ ngay với TST Việt Nam.

Nút Liên Hệ

TST Việt Nam – Đại lý ủy quyền SKF tại VN

Hotline: Mr Tạo: 0988 920 565 – 024.6269.8688
Địa chỉ: Số 11 ngõ 68 Đường Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/vongbiskfvietnam
Website: https://vongbicongnghiep.vn/

Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Hotline